Een bruisende gemeenschap!

Een bruisende gemeenschap!

Sporten is belangrijk. Naast dat het goed is voor de gezondheid, kun je sport immers ook voor allerlei maatschappelijk doelen inzetten. Het CDA heeft oog voor het verenigingsleven en de verenigingsstructuur. Dit moet waar nodig versterkt worden. Het zorgt voor binding in de samenleving, en speelt ook een rol bij het overdragen van waarden en normen.


Achtkarspelen heeft veel culturele voorzieningen, zoals een bibliotheekvoorziening, een muziekschool, interessante musea en mooie monumenten. Ook hebben bijna alle dorpen in onze gemeente een muziek-, toneel- en zangvereniging.
Het gemeentelijk taalbeleid is gebaseerd op gelijkwaardigheid van het Fries en het Nederlands. Toch staan we ook achter de campagne ‘Praat mar Frysk’ en willen we de inwoners van Achtkarspelen bewust maken van haar eigen taal en identiteit.
 
4.1.Het CDA wil musea en sportaccommodaties vrijstellen van de WOZ-
aanslag.
4.2.Het CDA wil door middel van een verenigingen stimuleren om sportevenementen te organiseren voor alle leeftijden met als doel dat méér mensen actief aan sport deelnemen én de accommodaties beter worden benut.
4.3.Het CDA-Achtkarspelen wil dat Buitenpost én Surhuisterveen een zwemaccommodatie houden.
4.4.Meer promotie van de Lauwerpas en het Jeugdsportfonds betekent dat meer kinderen van ouders met een uitkering lid kunnen worden van een sportvereniging.
4.5.Door middel van een cultuurstimuleringsfonds wil het CDA plaatselijke initiatieven op gebied van toneel, muziek, kunstuitingen en literatuur stimuleren. De inbreng van kunstuitingen wordt laagdrempelig en initatieven vanuit de gemeenschap worden zo mogelijk gehonoreerd.
4.6.Het CDA wil het uniek cultureel fytsrûntsje met zijn gedichten, door Achtkarspelen, meer promoten via krant, omrop Fryslân, V.V.V. etc.
 
 

Lees hier meer over de rest van het verkiezingsprogramma van CDA Achtkarspelen!

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra