Spreekbuis "Monopoly"

Spreekbuis "Monopoly"

Bijdrage Gemeenteraadslid Jouke Spoelstra in de "Spreekbuis" van De Feanster van 30 september

Monopoly Iedereen heeft het vast wel eens gespeeld: het gezelschapsspel Monopoly. Monopoly speel je met een aantal spelers en het doel is om zoveel mogelijk straten te verkrijgen waar je vervolgens woningen op kunt bouwen. Mocht een andere speler op jouw straat komen dan ontvang jij geld en zul je bij genoeg straten en geld het spel uiteindelijk winnen.

Afgelopen donderdag is tijdens de raadsvergadering van de gemeente Achtkarspelen het raadsvoorstel ‘Tenniscomplex Harkema’ behandeld. Toen wij als CDA-fractie dit voorstel lazen, kwamen we erachter dat er veel overeenkomsten bestonden tussen dit raadsvoorstel en het gezelschapsspel Monopoly. Zo werd er in dit voorstel gesproken aankoop van grond, grondruil, plannen voor woningen en waren er een aantal partijen die elk hun eigen visie hebben.

Wat is de situatie nou precies in Harkema? De tennisbaanvereniging verhuist naar het terrein achter sporthal de Fûgelkamp. Hierdoor komt de grond op het huidige tennisbaancomplex vrij voor eventuele woningbouw. De gemeente is eigenaar van deze grond maar wil deze graag ruilen tegen enkele kavels aan de Betonwei waarvan Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) eigenaar is. Op die manier wordt SWA dus eigenaar van het huidige tennisbaancomplex. Nu wil SWA op die locatie laagbouwwoningen realiseren. Plaatselijk Belang (PB) Harkema heeft inmiddels via een brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat ze het niet eens is met de plannen van SWA omdat PB Harkema op de huidige tennisbaanlocatie graag hoogbouw ziet voor senioren en/of hulpbehoevenden. Volgens PB Harkema is hier in het dorp namelijk behoefte aan.

Als CDA Achtkarspelen hebben wij er daarom afgelopen donderdag ook voor gepleit dat SWA, de wethouder en PB Harkema samen in gesprek moeten gaan om tot een goede oplossing te komen. Onze partij is een voorstander van hoogbouw voor senioren en/of hulpbehoevenden woningen op het huidige tennisbaancomplex wanneer die behoefte er is in Harkema. Wij als CDA vinden namelijk dat zowel jong, oud als ook mensen met een beperking zolang mogelijk moeten kunnen wonen in hun eigen dorp. Het eigen dorp is immers vaak de omgeving met de vertrouwde mensen, naaste familie en goede vrienden. Helemaal in deze tijd, waarin de zorg onder druk staat is het goed dat inwoners uit onze gemeente de mogelijkheid hebben om in het eigen dorp te kunnen blijven wonen en hierbij ondersteunt worden door hun naasten.

We hadden verwacht dat het college deze gesprekken al op voorhand hadden gevoerd met de betrokken partijen. Nu staat dit onderwerp over enkele weken opnieuw op de agenda van de raad. Wij gaan er als CDA vanuit dat er dan een goede oplossing ligt waar alle partijen mee in kunnen stemmen. Dit in het belang van onze inwoners.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema