FNP en CDA willen economische impuls op Skûlenboarch/Westkearn

FNP en CDA willen economische impuls op Skûlenboarch/Westkearn

Via een gezamenlijke motie roepen de gemeentelijke FNP en CDA-fracties van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel de provincie op om vaart te maken met de plannen op Skûlenboarch/Westkearn. Al langere tijd zijn er plannen om het terrein van Skûlenboarch/WestKearn geschikt te maken als nat bedrijventerrein maar een definitief besluit is al een aantal keer uitgesteld.

Economische impuls
Mocht de provincie de plannen voor ontwikkeling van het natte bedrijventerrein goedkeuren dan betekent dat een enorme economische impuls voor de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het nieuwe bedrijventerrein ligt aan het Prinses Margriet-kanaal dat zeer geschikt is voor het grotere scheepsverkeer. Met name voor bedrijven die afhankelijk zijn van vervoer over water is dit een ideale locatie. Volgens de FNP en het CDA liggen hier kansen om tot een verdubbeling van de werkgelegenheid te komen in de zone Skûlenboarch/Westkearn.

Provincie Fryslân
In april staat het onderwerp Skûlenboarch/Westkearn op de agenda van de Provinciale Staten. De gemeentelijke FNP en CDA-fracties gaan er vanuit dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep om positief te besluiten over de voorliggende plannen. Op deze manier worden de kansen voor een economische impuls in Noord-Oost Friesland op korte termijn benut.

Achtkarspelen
In de gemeente Achtkarspelen werd het initiatief van de FNP en het CDA gisteren al kracht bij gezet doordat de motie raadsbreed werd ondersteund en dus ook de PvdA, GBA, ChristenUnie en de VVD meegaan in de plannen. Volgende week donderdag zal dezelfde motie ook aan de orde komen in de raadsvergadering van Tytsjerksteradiel waarmee een krachtig signaal richting de provincie wordt afgegeven.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra