Fractie CDA Achtkarspelen op locatie in Harkema

Fractie CDA Achtkarspelen op locatie in Harkema

“Mensen maken hun leefomgeving. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. CDA Achtkarspelen wil gebruik maken van de denkkracht van onze inwoners, en de bereidheid van velen om inspanningen te leveren voor een betere leefomgeving” zo is te lezen in het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Het CDA Achtkarspelen. Reden voor de fractie om haar vergaderingen regelmatig in één van onze dorpen te houden zoals afgelopen week in Harkema. 

Gast van de fractie was André Weening voorzitter van de Enerzjy Koöperaasje De Harkema  en voorzitter van Plaatselijk Belang Harkema. Hij  heeft de CDA-fractie bijgepraat over de ontwikkelingen met betrekking tot Energieneutraal Harkema en andere actuele zaken zoals woningbouw en een aantal andere punten.

En als we het over  “de denkkracht van onze inwoners” hebben, is de Enerzjy Koöperaasje De Harkema daarvan een prachtig voorbeeld. 29 februari jl. is de Koöperaasje van start gegaan en ondertussen zijn bijna 20 huizen geïsoleerd. Het doel van de Enerzjy Koöperaasje De Harkema  is kort, krachtig en ambitieus. Ze willen Harkema in 2050 energieneutraal hebben en wel om de doodeenvoudige reden dat energiebesparing en verduurzaming goed voor de eigen portemonnee is, de lokale economie én het milieu. Ook huishoudens uit de andere dorpen kunnen deelnemen aan dit project.

Voor de fractie van het CDA was het een nuttige bijeenkomst en zeker voor herhaling vatbaar. De volgende bijeenkomst op locatie is in Twijzelerheide.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra