Friese windenergie uit Groningen

Friese windenergie uit Groningen

Wat maakt dit verhaal over melkveehouder Thomas en zijn vrouw Renny nou zo bijzonder? Met in het achterhoofd dat in Fryslân geen windmolens zijn toegestaan met een ashoogte van vijftien  meter zou je zeggen dat dit dus helemaal niet mag. Maar Thomas stapt direct achter zijn stal de provinciegrens over de gemeente Grootegast binnen. En in Groningen zijn windmolens met een ashoogte van 15 meter wel toegestaan. Sinds oktober is Thomas dus de eerste Friese boer met Groningse windenergie. “Mijn vrouw Renny en ik willen duurzaam werken, dankzij deze molen en het goede overleg met de buurt kunnen we dit gelukkig realiseren.”

In Noord-Oost Fryslân hebben we de ambitie om per 2025 40% van onze energie duurzaam op te wekken. Als politiek staan we echter wel voor een aantal lastige hobbels. Misschien heeft u onlangs kunnen lezen dat het elektriciteitsnet de piekproductie van energie door zonne-energie niet meer aankan. De capaciteit zal dus vergroot moeten worden. Het terugleveren van energie aan het netwerk moet natuurlijk wel aantrekkelijk blijven voor bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedekken van stallen met zonnepanelen. Als CDA geloven we namelijk dat de energietransitie niet van bovenaf moet komen maar juist van onderop samen met bedrijven en inwoners.

Ook het bouwen van huizen bouwen zonder gasaansluiting is momenteel politiek hot. Zelfs zo hot dat het vanaf 2020 verplicht is voor nieuw te bouwen woningen. Als CDA Achtkarspelen hebben we toch wel wat reserves. Zijn nieuwe woningen op dat moment nog voor iedereen toegankelijk qua prijs? En kunnen we de leidingen voor gas straks niet voor andere doeleinden gebruiken zoals bijvoorbeeld voor waterstof? Een verwarmingsketel kan draaien op waterstof en afgelopen week hoorde ik dat er nu al waterstof wordt bijgemengd in het gasnetwerk.

De boodschap die ik mee wil geven is dat energietransitie gelukkig een prioriteit is geworden op de politiek/maatschappelijke agenda. Als CDA waken wij er wel voor dat we niet alleen achter mooie woorden en beloften aanlopen maar kritisch kijken naar het realiteitsgehalte van de duurzaamheidsagenda. Samen met inwoners en bedrijven willen wij deze energietransitie vorm gaan geven.

Voor u en mij hoop ik de komende periode op veel zon, al was het maar om op die manier lekker bij te komen samen met familie en vrienden in de komende zomervakantie!

Meindert Talma
CDA Achtkarspelen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra