Gast van de Raad

Gast van de Raad

Op 12 februari j.l. had ik de kans om in de gemeente Achtkarspelen ‘gast van de raad’ te zijn. Dit initiatief houdt in dat inwoners van de gemeente, voorafgaand aan de raadsvergadering op dezelfde avond, uitleg krijgen over de werking van de Gemeenteraad en de kans krijgen dieper in te gaan op de onderwerpen die in de vergadering zullen worden behandeld.

Gastvrouw van de avond was CDA-fractievoorzitter Lydeke Zandbergen. Tijdens de broodmaaltijd die de deelnemers aangeboden werd, schoven ook burgemeester Gerben Gerbrandy, griffier Roel van der Heide en wethouder Gerda Postma aan. Tijdens de informele setting van de maaltijd was er de mogelijkheid vragen te stellen over actuele onderwerpen in de gemeente Achtkarspelen. Niet alleen werden er  vragen beantwoord door de bestuurders, ook was er ruimte voor discussie tussen de verschillende deelnemers aan de avond. Na de maaltijd stond de raadsvergadering zelf op het programma.

Dit initiatief van de gemeente Achtkarspelen, die in vergelijkbare vormen ook in andere gemeenten is georganiseerd, geeft naar mijn mening een kans aan burgers om de gemeentelijke politiek (beter) te leren kennen. De gemeentelijke politiek wordt vaak door mensen als ondergeschikt ervaren aan de politiek op nationale niveau, iets dat onder andere naar voren komt in lagere opkomstcijfers voor Gemeenteraadsverkiezingen. Ook de kennis van burgers over de werking en instituties van de lokale politiek kan op deze manier verbeterd te worden. Daarnaast lijkt het mij goed dat burgers een kans krijgen te discussiëren over zaken die hun raken, en dat de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor dit beleid bij deze discussie aanwezig zijn en duiding kunnen geven, of bepaalde zienswijzen mee kunnen nemen in de beleidsevaluatie.

Wat mij betreft is de kans om ‘gast van de raad’ te zijn er één die door een ieder aangegrepen dient te worden. Het is een mooie gelegenheid om de lokale politiek beter te leren kennen en op informele wijze te spreken met bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich inzetten voor alledaagse zaken in de gemeente.

Arie Roest

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra