Gemeente investeert in nieuwe school en peuterspeelzaal in Twijzelerheide

Gemeente investeert in nieuwe school en peuterspeelzaal in Twijzelerheide

Ontwikkelingen in Twijzelerheide
In Twijzelerheide zijn concrete plannen voor het huisvesten van de basisscholen De Reinbôge en It Twaspan onder één dak en het aanpassen van de sportaccommodatie van VVT. Achtkarspelen heeft geld gereserveerd voor de nieuwbouw van beide scholen. Dit is opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente. Daarnaast komt de voetbalvereniging in aanmerking voor een subsidie van € 50.000 voor renovatie van de huidige sportaccommodatie. Hoewel beide ontwikkelingen los van elkaar staan, is vanuit meerdere partijen uit het dorp de wens geuit om de mogelijkheid van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) te onderzoeken. Hierin zou naast de scholen, peuteropvang en sportaccommodatie ook ruimte moeten zijn voor een dorpshuis.

Haalbaarheidsonderzoek MFA
In opdracht van de initiatiefgroep, bestaande uit dorpsbelang, basisscholen, peuterspeelzaal, VVT, ijsbaanvereniging en dorpshuis is onderzocht of een MFA haalbaar is in Twijzelerheide. De gemeente heeft samen met het onderwijs het haalbaarheidsonderzoek naar een MFA gefinancierd. De initiatiefgroep heeft laten onderzoeken of er voldoende draagvlak en draagkracht is, of er planologisch belemmeringen zijn en of een MFA financieel haalbaar en verantwoord is. Hoewel er grote waardering is voor de inzet van de initiatiefgroep, heeft de gemeente besloten niet in te stemmen met de realisatie van een MFA in Twijzelerheide. Planologisch zijn er mogelijkheden om het plan te realiseren maar draagvlak en draagkracht is niet zonder meer aanwezig en de beschikbare financiële middelen zijn niet toereikend.

Toekomstplannen
De gemeente gaat op korte termijn in gesprek met het dorp en het onderwijs om te zien waar combinaties mogelijk zijn. De planvorming voor beide basisscholen en de peuteropvang onder één dak wordt zo snel mogelijk weer opgepakt. Met VVT zal gesproken worden over aanpassingen van de accommodatie. Ook wordt op korte termijn met het dorpshuis gesproken. Met het mogelijke vertrek van de peuteropvang zal het dorpshuis een vaste huurder verliezen.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra