Gezonde landbouw

Gezonde landbouw

Hynsteljirre - paardenlare

Er is niks mis met paardenvlees, of ljirre, zoals ons dat geleerd is hier in de wâlden. Hynsteljirre. Voor kleine kinderen soms lastig uit te spreken. Ze maken er dan ‘lirre’ van en vertalen het in het Nederlands met: ’paardenlare.’

Vorige week was het plotseling ‘hot news’ in heel Europa. In veel producten blijkt paardenvlees verwerkt in de plaats van rundvlees, wat op de verpakking was aangegeven. En terecht natuurlijk dat dit heel veel reacties heeft opgeroepen, zoiets kan niet en mag niet, want we mogen van een kwaliteitslabel verwachten dat de vlag de lading dekt. Een grootscheeps onderzoek wordt gestart. De consument wil kwaliteit, en meer en meer is er een roep om maatschappelijk verantwoord geproduceerd voedsel.

Overigens is het wel heel dubbel....als er vlees in de aanbieding is, dan staat men in de rij voor de kassa. Hebben we er ook iets extra voor over? Dat is een gewetensvraag, ik weet het. Vooral nu de koopkracht steeds meer onder druk komt te staan. Het geldt trouwens niet alleen voor vlees, maar ook voor een product als weidemelk.

In onze gemeente vinden we van oudsher veel agrarische bedrijven. Familiebedrijven. Het ‘buorkjen’ ging, en gaat nu nog vaak, over van vader op zoon. En er zijn de ontwikkelingen van de grupstal naar loopstallen en nu de open stallen. Om hetzelfde aantal dieren in een stal méér ruimte te geven zijn de bedrijven aangepast. En die ontwikkelingen gaan nog steeds door.
Deze belangrijke sector voor onze voedselvoorziening heeft het steeds moeilijker om aan alle eisen te voldoen. De regelgeving, van eigen regering of opgelegd door Brussel, dwingt steeds meer maatregelen af. Er zijn ook agrarische ondernemers die vooruit willen lopen op de wetgeving. Ze kiezen voor een milieuvriendelijker en diervriendelijker bedrijfsvoering.

De dieren méér ruimte geven vraagt om grote investeringen in gebouwen en inrichting.
En om alles betaalbaar te houden is uitbreiding noodzakelijk.  Anderen kiezen voor een andere, alternatieve, biologische,  bedrijfstak erbij als extra inkomstenbron zodat ze meer kansen hebben in de steeds veranderende markt. In de gemeentepolitiek krijgen we er dan ook mee te maken. Daarom moeten in het bestemmingsplan buitengebied bouwvlakken rond het bedrijf niet zo knellend zijn dat een bedrijf helemaal op slot komt. Iedereen heeft het over afschaffen van regels, waarom zouden we in onze gemeente niet de grenzen opzoeken die de wetgeving biedt ? Dat is voor het behoud van de werkgelegenheid, maar veel meer nog van belang voor de gezondheid van mens en dier.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra