Glasvezel voor buitengebied!

Glasvezel voor buitengebied!

KabelNoord heeft van de ruim duizend adressen in het buitengebied minimaal zeshonderd adressen nodig om rendabel glasvezel aan te kunnen leggen. Aanvankelijk werd verwacht dat mensen in de rij zouden staan om glasvezel te bestellen, maar net voor de zomervakantie bleek slechts 30% zich te hebben aangemeld.

De raad gaf het college net voor het zomerreces dan ook de opdracht om alle zeilen bij te zetten om toch de 60% te halen. Om de voordelen van glasvezel uit te leggen aan de inwoners werden ambassadeurs van plaatselijk belangen en sportverenigingen gevraagd om huis aan huis de voordelen van snel internet uit te leggen.

De ambassadeurs gingen tijdens de zomervakantie op stap  en een aantal daarvan was bijzonder succesvol. Eind augustus moest KabelNoord beslissen of er voldoende aanmeldingen waren. In Tytsjerksteradiel was de 60% gehaald maar in Achtkarspelen bleef de teller staan op 53%, dus geen glasvezel in Achtkarspelen.

Na spoedoverleg met de directie van KabelNoord kreeg Achtkarspelen de tijd tot 1 november 2018. De ambassadeurs gingen weer op stap bij adressen die nog niet bereikt waren. Een aantal raadsleden en  wethouders hielp actief mee. De Stichting Woningbouwvereniging Achtkarspelen (SWA) meldde de laatste adressen aan waardoor op 16 oktober 2018 de vlag uit kon en Achtkarspelen de mededeling kreeg dat KabelNoord begin 2019 begint met de aanleg van glasvezel in het buitengebied.

Een groot succes waaraan heel veel mensen hun steentje hebben bijgedragen. Tot 1 november 2018 kan iedereen die dat nog niet gedaan heeft zich nog zonder extra aanlegkosten aanmelden bij Kabel Noord.

Harjan Bruining

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra