Het CDA stelt donderdag in raad vragen over snel internet voor scholen

Het CDA stelt donderdag in raad vragen over snel internet voor scholen

1. Is het u bekend dat de scholen in onze gemeenten nog steeds niet over snel breedbandinternet beschikken?
2. Zo ja, kunt u hiervoor een verklaring geven?
3. Kunt u aangeven welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van andere aanbieders dan KabelNoord, die er voor kunnen zorgen dat alle scholen in onze gemeenten op korte termijn gebruik kunnen maken van snel breedbandinternet?
4. Kunt u aangeven of het gebruik maken van andere aanbieders ook leidt tot een vermindering van de gemeentelijke bijdrage aan het project Klasseglas?

 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra