Het heerlijk avondje is gekomen...

Het heerlijk avondje is gekomen...

Haalbaar
Dat dit haalbaar is voor onze fractie nooit een vraag geweest. Daar waren verschillende opties voor.  Het laatste wat wij wilden is dat deze volwassen zwemlocatie met geweldige zwemresultaten en vakmanschap verloren ging voor Buitenpost. Dat is onze inzet vanaf het begin geweest. Vele duizenden misschien honderdduizenden diploma’s zijn uitgereikt. We willen ook een locatie behouden voor zwemwedstrijden dus een 25 meter bad was en is een must. De wethouder zag dit als onmogelijk en wilde dan ook graag onderzoek doen naar een kleiner bad. Dat dit goedkoper is konden wij op een sigarendoosje wel voorrekenen, daar hoef je niet voor te studeren. Maar iets wat weg is komt niet weer terug en als sportgemeente neem je jezelf niet serieus met het realiseren van  een vierkant instructiebad.

25 meter bad moet kunnen
Het CDA Achtkarspelen wilde een 25 meter bad voor de zwemclub en het liefst kijken naar duurzame nieuwbouw. Onmogelijk volgens het college maar met de opdracht( een raadsbreed aangenomen CDA motie) op zak ging men aan de slag.  Buitenposters, inmiddels gemobiliseerd door de zwemclub en door berichtgeving in de krant, werden betrokken door het college om met ambtelijke ondersteuning  met haalbare ideeën te komen.

De mienskip doet het.
En het idee om te kunnen privatiseren met de “menselijke maat’’ kwam er vanuit de samenleving of “mienskip’’  zoals de laatste maanden zo mooi genoemd. Een club vrijwilligers onder aanvoering van een enthousiaste voorzitter kwam met een plan waardoor voortbestaan van het zwembad gewaarborgd lijkt. Met een geldelijke bijdrage van de gemeente weliswaar maar geen enkele 25 meter bad kan zonder subsidie. Er is ieder geval  voor vijf jaar zekerheid,  maar men heeft meer plannen dan alleen maar het open houden van het huidige bad.
Op steun van het CDA kon dit plan al rekenen helemaal nu ook de laatste onzekerheden zijn weggenomen voor personeel en leskwaliteit. De Stichting Behoud De Kûpe kan blijven rekenen op steun van het CDA. De plannen rond de gewenste nieuwbouw zien we vol vertrouwen tegemoet. Zodat we met ons allen kunnen zorgen voor Sportief en Ferweechlik Achtkarspelen.

Kortom een Heerlijk Avondje….

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra