In nij begjin | Spreekbuis

In nij begjin | Spreekbuis

In nij begjin in 2018
In 2018 hebben we politiek gezien ook een nieuwe start gemaakt. Het lijkt al weer lang geleden, maar in maart hadden we verkiezingen en konden we een start maken met een nieuwe raad en met een nieuw college. Al na een korte periode waarin we weer opnieuw op elkaar ingespeeld raakten kunnen we constateren, dat er een goede sfeer is waarin het gezamenlijk belang voor onze inwoners de prioriteit heeft.

Zelf vind ik het plezierig, dat er een verjonging binnen de raad heeft plaatsgevonden. Na het vertrek van Jouke Spoelstra richting het college misten we de kijk van jongeren op de dagelijkse politiek. Waarom doen we de dingen zoals we die doen en waarom maken we de politiek niet aantrekkelijker juist ook voor de jongeren binnen onze gemeente? Met Tjitske (GL), Freddy (VVD) en Doethyna (CDA) is dit gemis weggewerkt. Blij ben ik ook met de start van de jongerenraad. De jongerenraad geeft de fracties advies op onderwerpen, die hun aangaan en/of hun interesseren.

In nij begjin in 2019
Ook in 2019 wordt een nieuwe start gemaakt. Burgemeester Gerbrandy zal afscheid nemen en inmiddels heeft de raad de aanbeveling aan de minister vastgesteld. Op 13 december mocht ik als voorzitter van de vertrouwenscommissie bekend maken, dat we de heer Brouwer uit Eastermar graag zien als onze nieuwe burgemeester. Uit mijn betoog: “Yn him hawwe wy de kandidaat fûn, dy foldocht oan de winsken fan ús ynwenners en organisaasje lykas fêstlein yn de profielschets. De hear Brouwer is in belutsen persoanlikheid, kent de Fryske Walden, kent us gemeente, syn bern giene yn Achtkarspelen nei it Lauwers Kolleezje en hy docht syn boadskippen yn Surhústerfean. Koartsein immen dy foldocht oan de easken, dy wy oan in boargemaster stelle en in echte Wâldpyk, lykas ús ynwenners dat graach sjogge.”

Ik wens hem en alle inwoners van Achtkarspelen alle goeds toe voor 2019 en latere jaren!

Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra