Inspiratie avond “het C DNA” 28 september a.s.

Inspiratie avond “het C DNA” 28 september a.s.

http://cdaachtkarspelen.nl/uploads/files/Uitnodiging Inspiratieavond het C DNA(1).pdf

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema