Inspiratieavond CD(N)A Noord-Oost Fryslân groot succes

Inspiratieavond CD(N)A Noord-Oost Fryslân groot succes

Donderdag 28 september organiseerden de CDA-afdelingen van Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Dongeradeel en Kollumerland een inspiratieavond over de ‘C’ van het CDA. Op deze inspiratieavond kwamen ruim 100 CDA-leden, wethouders, Statenleden en raadsleden af waardoor de avond al zeer succesvol genoemd kon worden.

Ruth Peetoom
De avond begon met een korte inleiding van Statenlid Maaike Prins waarna Lieuwe Bijleveld (voormalig wethouder Kollumerland) een kort betoog hield over zijn beleving bij de ‘C’ van het CDA. Hierna was het de beurt aan landelijk CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom die aangaf dat de ‘C’ leidend is en dat de uitgangspunten rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid en solidariteit ingegeven zijn door het Christelijke geloof. Het houdt echter niet op bij deze uitgangspunten want uit de politieke daden moet ook blijken dat er aan deze uitgangspunten wordt gewerkt zodat er een duidelijk profiel ontstaat. Vervolgens kon het publiek in een 15-tal kleine groepen zelf aan de slag met stellingen als: ‘De C, een hoeksteen of struikelblok’, ‘Het CDA, bestuursverantwoordelijkheid, macht of dienstbaarheid’ en tot slot ‘Bij het CDA is ruimte voor iedereen’. Stuk voor stuk brachten deze stellingen aan elke tafel een levendige discussie teweeg.

CDA-jongeren als gespreksleiders
Nadat de verschillende stellingen besproken waren schreven de veelal jonge CDA-tafelleiders de conclusies op en gaven deze door aan Ruth Peetoom. In haar slotbetoog nam Peetoom de verschillende opmerkingen en conclusies mee zodat de spreekwoordelijke cirkel weer rond was.

Voor herhaling vatbaar
Al met al kan worden gesproken van een zeer geslaagde bijeenkomst. De directe aanleiding voor deze inspiratieavond was namelijk dat er bij de leden behoefte bestond om te praten over de uitgangspunten en de rol van het Christelijke geloof daarin. Vanwege dit succes werd al gesproken om volgend jaar opnieuw een avond te organiseren in samenwerking met de 6 gemeenten in Noord-Oost Fryslân.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema