Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio

Kaderbrief 2020-2023 Veiligheidsregio

In de eerste vergadering van 2019 stond ook nog een belangrijk punt op de agenda die grotendeels financieel van aard was en daardoor voor veel mensen minder nieuwswaardig is.  Een beetje jammer daar dit punt in de toekomst onze inwoners ook in de portemonnee gaat raken.

Vanuit onze gemeenschappelijk regeling de Veiligheidsregio ontvingen wij een kaderbrief met daarin een doorkijkje naar begrotingen in 2020-2023 van de veiligheidsregio.  Hier kunnen we als raad en college op reageren middels een zienswijze. 

Vooropgesteld willen we aangeven dat de CDA-fractie over het algemeen blij is met het goede werk binnen de Veiligheidsregio. Wij waarderen het harde werken, ook van alle vrijwilligers, de transparantie en de bereidheid en wil tot innovatie, zodat ook in de toekomst de veiligheid en gezondheid in onze regio geoptimaliseerd blijft. Maar aan dit goede werk zit uiteraard een prijskaartje en daar zijn wij wel van geschrokken.

Van een begrote krappe € 60 miljoen in 2019 naar een prognose in 2023 van ruim € 70 miljoen. Een toename van meer dan 15%! We hebben het college gevraagd om zich in vergaderingen met VR en in de commissies terughoudend op te stellen als het gaat om het budgetrecht van de raad en te vragen om voorstellen met keuzemogelijkheden en opdeling in noodzakelijk en wenselijk . 

Vanuit de raad kregen we van meerdere raadsleden bijval op onze vragen en opmerkingen. 
We hebben hierna als raad ingestemd met de zienswijze van het college. We wachten de reactie van de veiligheidsregio af.

Gert Terpstra

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema