Kandidaat-raadsleden CDA Achtkarspelen op werkbezoek bij MFC ‘It Vleckehûs’ Surhuisterveen

Kandidaat-raadsleden CDA Achtkarspelen op werkbezoek bij MFC ‘It Vleckehûs’ Surhuisterveen

Door Frans Kuipers


Er is in de politiek veel aan de hand. Het rijk is druk bezig met het overdragen van taken naar de gemeenten. De kerngedachte is van de rijksoverheid is dat gemeenten dichter bij haar inwoners staan en daardoor meer betrokkenheid hebben bij de uitvoering van de Wmo, zorgtaken zoals thuishulp, ouderenzorg. Deze transitie, zoals dit genoemd wordt, betekent dat gemeenteraadsleden zich hierin moeten verdiepen en dat je met het aanleggen van hier en daar een kunstgrasveld er niet bent! “Zo krijgt ook It Vleckehûs een andere invulling”, aldus Klaas van der Ploeg, kandidaat voor het CDA en voormalig wethouder.


It Vleckehûs is in 1999-2000 gebouwd en biedt onderdak aan een aantal gesubsidieerde instellingen zoals de openbare bibliotheek, peuterspeelzaal ‘Krobbehiem’, muziekschool, openbare basisschool ‘It Skriuwboerd’, Buurtzorg, Timpaan/Welzijn, Sociaal cultureel werk en jeugdsoos ‘The Basement’. Oók de politie heeft een afdeling in It Vleckehûs. In totaal werken er ruim twintig mensen. 


Net zoals het Rijk bezuinigt, moet de gemeente op verschillende terreinen ook bezuinigen. Gelukkig loopt de exploitatie van het Vleckehûs momenteel goed. De gemeente wilde in het nabije verleden It Vleckehûs een dorpshuisfunctie geven. Maar na onderzoek door Hospitality Consultants bleek dat dit niet een juiste aanpak is. De aard van de instellingen binnen het Vleckehûs past niet in een dorpshuisstructuur. De gemeente is het daar nu mee eens.

“We zijn op dit moment in overleg met de gehuisveste instellingen om meer synergie te bereiken” zegt mw. Annie Haakma. Het doel is bijv. om Jeugdzorg meer samen te laten werken met Maatschappelijk werk. Gevolg kan zijn dat er minder verschillende professionals bezig zijn bij het oplossen van bijv. een probleem van een gezin. Disciplinair overleg tussen professionals is natuurlijk nodig om het inzicht te versterken voor het vinden van een juiste aanpak, etc. Berte Talstra (kandidaat raadslid) vindt het belangrijk dat er ook meer met de mogelijkheden van muziek en muzikale vorming kan worden gedaan. Muziek heeft een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. “Muziek is op die manier meer dan leren spelen op een instrument”. Samenwerken vanuit een één-loket-gedachte is een overkoepelend streven, zegt Harjan Bruining, bestuurslid van ‘It Vleckehûs’ en kandidaat raadslid voor het CDA.

Van links naar rechts: Frans Kuipers, Annie Haakma, Berte Talstra, Klaas van der Ploeg en Harjan Bruining.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra