Kinderpardon?

Kinderpardon?

Een sympathieke motie, maar toch geen motie die we als CDA-fractie hebben gesteund. Dit riep vraagtekens op. Immers als partij waarin solidariteit en omzien naar elkaar centraal staan verwacht je iets anders?

Mede naar aanleiding van de motie heb ik gesproken met zowel een landelijke vertegenwoordiger in de Tweede Kamer (Anne Kuik) als ook een vertegenwoordiger in het Europees parlement (Esther de Lange)

Concrete vraag was: hoe is het mogelijk dat asielzoekers zo lang moeten wachten op uitsluitsel, waardoor kinderen hier in Nederland geworteld worden waardoor er schrijnende voorbeelden ontstaan van kinderen als Lili en Howick.

Als het gaat om het belang van het kind dan is er een enorm dilemma als het gaat om het verkrijgen van een verblijfsstatus.  Dat de kinderen mogen blijven is voor veel mensen een opluchting. Maar bij veel mensen is het niet bekend, dat kinderen soms ook worden misbruikt om een verblijfsstatus te krijgen. Vraag is hoe we deze kinderen kunnen beschermen tegen hun ouders en wat zijn dan de consequenties.

Een ding is duidelijk: een uiterst gevoelige zaak als deze moet niet in de media uitgevochten worden, maar hoort, bij de staatssecretaris en de rechtelijke macht. Individuele wegingen kun je niet publiekelijk maken. We kennen alle feiten, zeker de privacygevoelige niet, en dat zouden we ook niet moeten willen.

Als CDA-fractie zijn we blij met de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Mocht er zich lokaal een schrijnende situatie voordoen, dan hoop ik dat dit bij de burgemeester wordt gemeld. Burgemeesters kunnen specifieke informatie over lokale knelpunten en wensen aan de staatssecretaris doorgeven.

Het grote probleem bij deze procedures is de tijdsduur.  Met de CU zijn we het eens dat het geen goede zaak is om kinderen na zoveel jaren het nog moet aandoen te vertrekken. We hebben daarom Anne Kuik en Esther de Lange opgeroepen hieraan alles te doen wat binnen hun mogelijkheid ligt.

Lydeke Zandbergen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra