Klasseglas

Klasseglas

Een heel snelle internetverbinding met snelheden van enkele terabits per seconde ((1.000.000 megabit/s). Onderwijsachterstand kan worden omgezet in onderwijsvoorsprong.

Het voorstel van het college houdt in dat er een glasvezelverbinding voor de basisscholen in onze gemeente wordt aangebracht. Een heel snelle internetverbinding met snelheden van enkele terabits per seconde ((1.000.000 megabit/s). Onderwijsachterstand kan worden omgezet in onderwijsvoorsprong. Deze digitalisering van het onderwijs is heel belangrijk voor de sociaal economische ontwikkeling. In de toekomst is een koppeling van het voortgezet onderwijs belangrijk, maar ook met de voorschoolse voorzieningen (vve - de peutertjes). Het is een kostbaar project wat deels door de provinciale en Europese subsidies gedekt wordt. Het nieuwe Ontwikkelings Fonds Achtkarspelen (OFA) fungeert als buffer om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.
Het betekent voor de ontwikkeling van onze kinderen een grote sprong voorwaarts.
Een prima investering naar de toekomst, en wij waren met de voltallige raad dan ook ingenomen met dit plan.
 

Lees meer over de uitgangspunten van CDA Achtkarspelen voor het onderwijs in ons verkiezingsprogramma.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra