Kom er bij!

Kom er bij!

Het festival valt samen met de burendag op zaterdag 22 september. De gemeente houdt op deze dag een (gratis) ontbijt voor de inwoners van Achtkarspelen. Van 8.30–10.30 uur bent u welkom in dorpshuis De Smoutte in Boelenslaan. Het college en een deel van de raadsleden is daar aanwezig.

Waarom reclame voor deze twee activiteiten?
Het zijn prachtige voorbeelden van initiatieven waarbij de Mienskip laat zien hoe professionals en vrijwilligers, ongeacht de politieke partij, ongeacht de levensbeschouwelijke afkomst samen kijken  hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een betere samenleving. Omzien naar elkaar!

Omzien naar elkaar:
Voor mij is het raadslidmaatschap een manier om een (kleine) bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving. De afgelopen week was ik betrokken bij een informatie bijeenkomst over laaggeletterdheid. Dit naar aanleiding van een motie, die ik als CDA-raadslid indiende en die raadsbreed werd gesteund.
Als je moeite hebt met lezen en schrijven ontgaat je veel. Je leest bijvoorbeeld niet in de krant over het festival of het burendag ontbijt. Je kunt je kleinkinderen niet voorlezen…  Wist u dat in Achtkarspelen 18% van de mensen laaggeletterd is en dat dit percentage hoger is dan het gemiddelde in Fryslan? Wist u dat laaggeletterden toppers zijn in het verbergen van deze handicap?

Gelukkig zijn ook bij de hulp aan deze mensen vele professionals en vrijwilligers betrokken. In MFC It Vleckehûs en de bibliotheek van Buitenpost is een DigiTaalhuis waar vrijwilligers helpen bij het leren lezen en ook bij andere activiteiten zoals rekenen, bankzaken en het omgaan met de computer.

De raad is na het zomerreces weer gestart. Er staan belangrijke uitdagingen op het programma:
    • Komt er nu wel of niet glasvezel in het buitengebied? We gunnen als raad iedereen snel internet: nu en in de toekomst. Er zijn nog wel wat aanmeldingen nodig wil Kabel Noord dit in Achtkarspelen realiseren.
    • Wie wordt onze nieuwe burgemeester? De vertrouwenscommissie is benoemd, de profielschets waaraan alle inwoners en organisaties hun input hebben kunnen leveren is klaar.

Ik heb er weer zin in om me actief als raadslid in te zetten.


Lydeke Zandbergen-Beishuizen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra