Kunstgrasvelden op flinterdun ijs aangelegd.

Kunstgrasvelden op flinterdun ijs aangelegd.

 Al jarenlang is er deze wens. Vooral voor Buitenpost zou het een enorme verbetering zijn. De velden worden daar vaak als eerste in onze gemeente regelmatig door de slecht waterdoorlatende ondergrond afgekeurd. Ook in Twijzel loopt men al jaren rond met inbreidingsplannen waar door een kunstgrasveld ruimte kan worden gemaakt. Daarnaast heeft  Harkemase Boys de ambitie om te spelen op kunstgras. Maar de voorstellen roepen bij de  CDA-fractie toch heel veel vragen op, met name over de voorbereiding en de financiering.
Ten eerste is er sprake van een verkoopopbrengst van bouwkavels in Buitenpost. Het is nog een voorstel om het Mejonsmaveld te verkavelen. Het is heel bijzonder om nu al een voorschot te nemen, terwijl er niemand meer de financiële ruimte krijgt in deze crisisjaren om te bouwen. Andere gemeenten moeten miljoenen afboeken op het grondbedrijf en het college wil de ‘eventuele ’ opbrengst van het Mejonsmaveld  nu al inzetten.  Maar waarom hebben we ons dan in alle bochten moeten wringen voor het zwembad, de bibliotheek en de muziekschool terwijl er zo snel geld ‘gevonden’ kan worden ?  En….dit had toch zeker bij de voorstellen en plannen voor 2013 gepresenteerd moeten worden ?
Opmerkelijk is dat de ijsbaan in Harkema hier ook bij betrokken wordt.
Waarom moet de ijsbaanvereniging in Harkema zich in de schulden steken om dit mogelijk te maken ? Zij hebben de contributie meer dan nodig om de baan op orde te houden en de lampen te laten branden. Als daar rente en aflossing van betaald moet worden zal de contributie méér dan verdubbeld moeten worden. En hoe komt het met de ándere ijsbanen in onze gemeente? Worden die ook allemaal verkocht ?  Neen, dit is een wel heel vreemde gang van zaken !   Het CDA is heel benieuwd hoe het bestuur van de ijsbaanvereniging in Harkema hier over denkt.
Overigens schuilt er nog een addertje onder het kunstgras: over 10 jaar is er groot onderhoud, dan wel vervanging noodzakelijk. Surhuisterveen is nu al aan de beurt. Dáár zijn nog geen middelen voor. In de voorstellen staat iets over 1% OZB verhoging per kunstgrasveld.
Dat is totaal 4% verhoging. De rekening wordt dus naar de toekomst geschoven.
We zouden het toejuichen wanneer we in onze gemeente de sportvoorzieningen, lees voetbalvelden, zo zouden kunnen verbeteren, maar het lijkt erop dat de financiële onderbouwing op flinterdun ijs is aangelegd. Het CDA staat voor een betrouwbare overheid mety eenm solide financieel beleid. We kunnen geen geld uitgeven wat er niet is.
Donderdag as. staat dit onderwerp informerend op de raadsagenda. Daarna wordt de mening van de raad gevraagd. Wij zijn benieuwd naar wat U er van vindt. U kunt een bericht achterlaten op onze website:  www.CDAachtkarspelen.nl of één van de CDA raadsleden bellen of mailen.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra