LC 16 december 2015 Veel klachten over straatverlichting

LC 16 december 2015 Veel klachten over straatverlichting

CDA Achtkarspelen stel schriftelijk vragen over Openbare verlichting Achtkarspelen

Schriftelijke vragen van de CDA-fractie aan het College van B&W

Datum:   11 december 2014


Betreft:  Openbare verlichting Achtkarspelen


Geacht college,


De gemeente Achtkarspelen heeft in al haar wijsheid en in verband met noodzakelijke
bezuinigingen besloten tot het deels doven van de straatverlichting in woonwijken.
In het raadsbesluit van november 2013 staat ook dat het college eind november 2014
komt met een tussenevaluatie. Daarnaast staat dat er geen tussentijds aanpassingen
worden gedaan.

Onze fractie krijgt veel opmerkingen van mensen die zich onveilig voelen en diverse
onveilige situaties worden kenbaar gemaakt.
Daarnaast zijn er diverse signalen binnen gekomen dat er wel aanpassingen worden
gedaan.

In het raadsbesluit staat dat er tussentijds geen aanpassing worden gedaan m.a.w. er
word niet aan de knopjes gezeten, ook heeft de raad nog geen tussentijdse evaluatie
gezien in november.

Het CDA heeft de volgende vragen aan het college:
1.  Is bij de keuze van het doven van de lantaarns rekening gehouden met cruciale
     plaatsen als ingangen van woonwijken?
2.  Is bij de keuze van het doven van de lantaarns rekening gehouden met zowel
     fietsers als voetgangers?
3.  Klopt het dat er wijken zijn waar lantaarnpalen zijn gedimd en vervolgens
     lantaarnpalen om en om gedoofd? Zou ja bij hoeveel lantaarnpalen is dat
     gebeurd?
4.  Hoeveel klachten zijn er bij de gemeente binnen gekomen naar aanleiding van de
     uitvoering van dit besluit?
5.  Hoeveel klachten hebben geleid tot het ongedaan maken van het doven van de
     straatlantaarns?
6.  Hier en daar wordt er LED verlichting toegepast met veel hogere lichtopbrengst.
     Ziet het college mogelijkheden dit versneld in te voeren?

Namens de CDA-fractie,


Romke van der Wal

Reacties:

Johannis Dolislager

18 december 2014 14:30 uur
Via Twitter : Wethouder Max de Haan doet het licht weer aan, meldt @achtkarspelen enkele dagen nadat @RomkevdWal hier raadsvragen over stelde
Reageer

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra