Ledenvergadering CDA Achtkarspelen Tweede Kamerverkiezingen 2021

Ledenvergadering CDA Achtkarspelen Tweede Kamerverkiezingen 2021

Als gevolg van de corona crisis en de geldende maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen, zal deze ALV op een iets andere manier verlopen dan u gewend bent en vergt de nodige voorbereidingen van het bestuur. 

De ALV zal plaatsvinden op

Wanneer: maandagavond 9 november om 19.30 uur

Plaats:      Zalencentrum de Lantearne, Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen

Agenda:

· Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021

· Concept verkiezingsprogramma (toelichting door Fries CDA Tweede kamer lid Harry van der Molen)

· Vacatures bestuur + invulling secretariaat

· Website CDA Achtkarspelen wordt vernieuwd

Alle leden van CDA-Achtkarspelen krijgen voor eind oktober de uitnodiging per mail of per post toegestuurd.

Om deel te nemen aan de ALV moet men zich aanmelden. Dit kan via mail: w.vanderwal@hetnet.nl of telefonisch: 06 2882 2774 (Willem van der Wal)

We zien u graag op 9 november!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Willem van der Wal
secretaris CDA Achtkarspelen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra