Maandag 18 januari Dorpsvisie-bijeenkomst Gerkesklooster-Stroobos

Maandag 18 januari Dorpsvisie-bijeenkomst Gerkesklooster-Stroobos

Maandagavond 18 januari vond de tweede structuurvisie bijeenkomst plaats in Gerkesklooster-Stroobos in Dorpshuis Rehoboth, Dikholt 1.

 

De bijeenkomst in Gerkesklooster afgelopen maandag, in Dorpshuis Rehoboth, werd druk bezocht door de inwoners van Gerkesklooster/Stroobos. Dat toont al aan hoe betrokken ze zijn bij hun dorpen.

Na de presentatie van BügelHajema Adviseurs bv., een bureau voor ruimtelijke ordening en Milieu, werd er gediscussieerd in een 8-tal groepen over vragen als:

1. Waar kunnen dorpen voorzieningen delen of combineren
2. Wat maakt het wonen in uw kern aantrekkelijk?
3. Zijn recreanten en toeristen welkom?
4. Wat als minder groei leidt tot leegstand?


In de discussies over bovenstaande vragen ging de voorkeur naar vraag 2 en 3.
Vraag 1 stond niet ter discussie omdat de dorpen rijk is aan bloeiende verengingen op sportief en cultureel gebied.

Het aantrekkelijke van beide dorpen is de rust, de saamhorigheid de ligging aan het water.
De recreanten zijn er meer als welkom, alleen kan het dorp ze op dit moment weinig bieden.
Men ontbeert een buurtsuper, haven,en de camping wordt gesloten.
Wellicht kan er een winkel á la coöperatie opgezet worden waarbij de inwoners aandeelhouder zijn. Kanoverhuur om het water te gebruiken voor recreatie werd ook geopperd. Alsmede fietsroutes promoten met naburige dorpen.

Waar ook druk over gediscussieerd werd waren de panden van de Haan zonwering.
Hier moeten verzorgingsflats verrijzen of bejaardenwoningen van 2 bouwlagen.
Op de plek van de oude school kunnen vrije kavels komen.

Kortom er zal nog veel meer besproken zijn maar bovenstaande geeft een impressie weer van de avond zo die is verlopen met inwoners die terecht trots zijn op hun tweelingdorp.
De gemeente heeft bruikbare informatie gekregen van haar inwoners uit Gerkesklooster/Stroobos. 
 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra