Uit de raad 23 november : Meedenken ?!

Uit de raad 23 november : Meedenken ?!

Dank voor de reacties op de vorige bijdrage. Niet wij als fractie alleen bepalen het beleid. We doen het graag met u samen.

Deze raadsvergadering stond voor een groot deel in het teken van de nota Frysk Taelbeleid. Als CDA-fractie koesteren we onze cultuur en daarmee ook de Fryske taal en cultuur. Als CDA-fractie willen we ook rekening houden met inwoners die niet van Fryske komaf zijn. Zo blijven we erbij dat de gemeente in het Nederlands met haar inwoners moet communiceren. Dat Friese namen worden gebruikt waar mogelijk willen we graag ondersteunen. Zo diende het CDA met steun van de FNP en de PvdA een motie in om de naam van de weg “De Scheiding” te wijzigen in “De Skieding”. Bijzonder te zien, dat dit Fryske onderwerp door de raadsleden (soms met moeite) in het Frysk, maar door de wethouder consequent in het Nederlands werd behandeld.

In de aanloop naar deze raad bleek de FNP in de veronderstelling, dat het voortgezet onderwijs uit principe Frysk niet als examenvak wil aanbieden. Na een goed overleg en uitleg over de motivatie (een klein groepje leerlingen een vak aanbieden betekent bijvoorbeeld in de onderbouw overvolle klassen) hebben we samen een motie gemaakt waarin wordt gevraagd uit de te zoeken hoeveel het kost om Frysk wel aan te bieden, ook al is de groep maar klein. Met concrete gegevens kunnen we daarna een besluit nemen om als gemeente het onderwijs al of niet te steunen op dit gebied.

Fair trade: als gemeente willen we eerlijke handel ondersteunen. Niet alleen met fair-trade producten uit het buitenland. Voor ons zijn daarbij ook streekproducten van belang. Jacob Zwaagstra diende een motie in om een onderzoek naar de mogelijkheden niet door een duur adviesbureau te laten doen maar door studenten. Hij kreeg daarvoor de handen op elkaar!

Ook deze keer weer een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’, met andere woorden over een onderwerp dat niet geagendeerd stond.

Romke van der Wal las in het Friesch Dagblad, dat het glasvezelplan van de provincie doorgang kon vinden. Voor hem aanleiding om het college te vragen uit te zoeken dat de aanleg in de buitengebieden zo snel mogelijk van start kan gaan. Deze motie werd door het college overgenomen.

Tot slot,

Voor de fractie was het een druk bezette week. Een avond brainstormen als fractie over de komende verkiezingen, een CDA-ledenvergadering en een raadsvergadering. Als fractievoorzitter wil ik de complimenten uitspreken voor de inzet.
Wilt u eens een raadsvergadering meemaken? Op 14 december is ons fractielid Meindert Talma gastheer. U kunt zich aanmelden bij de griffie.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra