Minister zet streep door melkkoe van de Gemeente!

Minister zet streep door melkkoe van de Gemeente!

Coalitieambities uit beeld
Toen het huidige college in 2014 haar programma presenteerde kwam het met een aantal speerpunten. Uitgangspunten waren een financieel gezonde gemeente, de lastenstijging van burgers beperken tot de inflatie en het invoeren van precariobelasting. Direct in de eerste begroting werden de lasten van burgers al fors boven de inflatie verhoogd en nu zet minister Plassterk met zijn brief van 10 februari jongsleden ook al een streep door de precariobelasting.

Precariobelasting
Deze belasting op kabels en leidingen moet de gemeente volgens de programmabegroting in  2016    € 168.969,- en in de daarop volgende jaren jaarlijks € 250.000,- opleveren.
Precariobelasting is een indirecte en voor de burger ¬onzichtbare belasting, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd en de transparantie van de overheidsfinanciën vertroebelt. De burger heeft vaak niet in de gaten dat hij aldus meebetaalt aan het afdekken van een -gemeentelijk tekort.

Volgens Vitens betalen huishoudens alleen al voor drinkwater € 50,- tot € 60,- per jaar extra door deze “onzichtbare “belasting.

Een bedrijf als Stedin zegt gemiddeld zo’n € 30,- per klant aan precarioheffingen door te belasten.

De opbrengsten van precariobelasting  worden bevroren op het niveau van 1 januari 2016 met definitieve afschaffing binnen 10 jaar.

Het CDA is kritisch op dit soort belastingen die via de achterdeur weer bij de burgers terechtkomen. Daarom is het CDA blij met de afschaffing van deze belasting.

Sigaar uit eigen doos

Nu deze sigaar uit eigen doos binnenkort in rook opgaat ligt er voor het college een uitdaging om in de binnenkort te verschijnen kadernota aan te geven hoe dit komende gat in de begroting wordt opgelost. Nu al wordt met kunst en vliegwerk de begroting in elkaar geknutseld. Reserves worden opgegeten en schulden nemen toe.
CDA is tegen lastenverzwaring
Het belastingklimaat in Achtkarspelen is al zeer onvriendelijk. Het CDA verwacht dan ook dat het college de rekening niet weer bij de burgers legt maar kiest voor terughoudendheid in haar uitgaven.

Harjan Bruining

Origineel artikel in DeFeanster

http://uploads/files/FEA-20160224-01003001.pdf

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra