Nieuw in de Raad

Nieuw in de Raad

De gemeente Achtkarspelen is de gemeente waarin ik ben opgegroeid en wat elke dag weer voelt als thuiskomen. Een gemeente waar ik mij sterk voor wil maken en daarnaast is mijn dorp Surhuizum na een aantal jaar ook weer vertegenwoordigd in de raad.  Een bijdrage kunnen leveren voor de mienskip dat maakt voor mij het raadswerk belangrijk.

Achter de schermen draaide ik bijna een jaar mee in de schaduwfractie, waarbij ik al even heb mogen proeven aan de politiek. Vanaf het eerste moment voelde het als een warm bad. Een groep mensen die zich wil inzetten voor het welzijn van de inwoners van Achtkarspelen. Een fractie die er samen voor gaat en als een echt team opereert. Kortom een fractie die denkt in kansen en mogelijkheden en ik ben blij dat ik daar deel van uit mag maken.

Gemeenteraadsleden hebben als taak om de inwoners te vertegenwoordigen. Het is positief om te constateren dat  in de raad van Achtkarspelen weer meer jongeren vertegenwoordigd zijn dan de afgelopen jaren. Het uitdagende van de verschillende generaties is dat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen versterken. Als jongere generatie hoop ik dat we een voorbeeld mogen zijn voor de jongeren om deze generatie met de politiek te verbinden.

Als nieuw lid van de gemeenteraad vind ik het belangrijk dat de politiek bereikbaar en begrijpbaar is voor iedereen. Wij zijn als raad niet alleen verantwoordelijk voor morgen, maar ook voor overmorgen. Onze jeugd gunnen we een gemeente waarin men graag blijft wonen. We moeten blijven luisteren naar onze inwoners, verenigingen, organisaties en onze ondernemers om te horen wat er wel of niet mogelijk is. 

Er ligt een prachtig ambitieus coalitieakkoord die richting geeft voor de komende vier jaar, waarbij ook nog ruimte wordt gegeven voor ideeën van de mienskip. Laten we ervoor zorgen dat we de komende jaren met de gehele raad trochpakke!

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra