Ontwikkelingsmogelijkheden recreatiestrand en zandwinput Skûlenboarch

Ontwikkelingsmogelijkheden recreatiestrand en zandwinput Skûlenboarch

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Achtkarspelen wordt komende donderdag door het CDA en de FNP aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van het recreatiestrand en de zandwinput nabij Skûlenboarch. Volgens raadsleden Jouke Spoelstra (CDA) en Sake van der Meer (FNP) liggen er kansen om de recreatie en het toerisme in Achtkarspelen een boost te geven.

Recreatiestrand
Afgelopen zomer is het recreatiestrand nabij Skûlenboarch in gebruik genomen. Met name inwoners uit Kootstertille en Drogeham maakten gebruik van het verkoelende water bij hun in de buurt. Vele positieve reacties volgden, maar er bereikten beide partijen ook enkele verbeterpunten vanuit de inwoners. Zo is het water bij het recreatiestrand zeer ondiep waardoor veelal kinderen geneigd zijn om over de stenen afbakening te klimmen om het diepere water in de zandwinput te bereiken. Een zorgelijk punt omdat in de zandwinput nog steeds actief zand wordt gewonnen. Daarnaast is er ook vraag naar afvalbakken en wc’s op het strandje, om op die manier de mooie natuurlijke omgeving  schoon te houden. Spoelstra: “Wij dringen er bij het college op aan om te kijken welke mogelijkheden er zijn om de zwemplaats te verdiepen vanwege veiligheidsredenen, want bij veel ouders zijn er op dit moment zorgen en die delen wij.”

Visput
Naast het recreatiestrand voor de inwoners uit de eigen omgeving liggen er ook kansen voor de sportvisserij. De ‘Schuilenburgput’ wordt namelijk afgesloten van het kanaal, waardoor een afgesloten water ontstaat. Zowel CDA alsook FNP vragen het college daarom i.s.m. sportvisserij Nederland te kijken naar de mogelijkheden voor het realiseren van een visput*. Van der Meer: “In de gemeente Achtkarspelen zijn er een kleine 3000 sportvissers actief. Het onderzoeken van een visput is daarom zeer aan te raden. Een visput geeft tevens een flinke recreatieve boost aan onze omgeving, vanwege de wedstrijden die daar georganiseerd kunnen worden.”

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra