Ontwikkelingsvisie centrum Buitenpost lijkt veelbelovend

Ontwikkelingsvisie centrum Buitenpost lijkt veelbelovend

Ontwikkelingsvisie centrum Buitenpost lijkt veel belovend.

Donderdag 2 september werd in de raadsvergadering de Ontwikkelingsvisie Buitenpost centrum behandeld. Het college heeft in samenspraak met ambtenaren en een extern bureau een visie gemaakt. Hierin staat wat er de komende jaren in Buitenpost zou moeten gebeuren om het dorp aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als bezoekers.

Als CDA fractie zijn we blij met een duidelijk document die als leidraad kan worden gebruikt.
We zien in de ontwikkelingsvisie een aantal zaken terug komen waarop het CDA al jaren heeft ingezet nl.
• Het verder ontwikkelen van de stationslocatie.
• Het invullen van de ‘rotte plekken’ aan de Voorstraat.
Uiteraard zijn het de inwoners en ondernemers die een dorp maken. Leefbaarheid is niet iets wat door de overheid wordt gemaakt.
Naast de ontwikkelingsvisie heeft het college een communicatieplan opgesteld. Dit communicatieplan geeft aan dat de visie in nauwe samenwerking met de betrokken partijen wordt besproken voordat men ermee gaat werken.
Uit de reacties van zowel BUVO als Plaatselijk Belang blijkt dat men er veel waarde aanhecht om op de hoogte te worden gehouden van verder ontwikkelingen. Uiteraard is dit van groot belang.
Een uitgelezen kans voor Buitenpost dus, we rekenen er dan ook op dat de inwoners en ondernemers de schouders eronder zetten om samen invulling te geven aan hun wensen. Voor ons als CDA-fractie gaat het erom dat u met de ideeën komt en dat de gemeente die samen met u probeert te realiseren waarbij de gemeente faciliterend is.
Wij als CDA-fractie zullen zullen er op toezien dat u de medewerking van het ambtelijk apparaat krijgt en niet zoals in het verleden dat een ambtenaar met regels u ging tegenwerken.

Ons motto is u de ideeën en de gemeente(ambenaren) zorgen er samen met u voor dat ze gerealiseerd worden!

 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra