Onze vertrekkende raadsleden

Onze vertrekkende raadsleden

Joop Wolters was gedurende drie termijnen onze fractievoorzitter en heeft dit altijd met veel inzet en plezier gedaan. De afgelopen raadsperiode had Dhr. Wolters de portefeuilles 'Dienstverlening, w.o., bestuur, NOFA, financien, publiekszaken, communicatie en bedrijfsvoering' (samen met Sietse Miedema) en 'Wonen'.

Fillipus Roorda en Sytze van der Velde hebben zich in de afgelopen raadsperiodes ingezet voor 'Economie, w.o., algemene bedrijfsrecreatie, Ruimtelijke Ordening bebouwd landbouw en Ruimtelijke Ordening buitengebied. Daarnaast had Dhr. Roorda tevens de portefeuille 'Milieu'.

Op dinsdag 9 maart heeft Burgemeester Tjeerd van der Zwan twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan Fillipus Roorda en Anne Ijtsma van de ChristenUnie. Fillipus Roorda ontvangt de Koninklijke Onderscheiding omdat hij al 12 jaar, sinds 1998, raadslid is voor onze fractie.

We willen onze drie vertrekkende raadsleden hartelijk bedanken voor hun inzet en goede samenwerking!

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra