Op zoek naar drie miljoen?

Op zoek naar drie miljoen?

Er lag een discussie stuk op tafel met een bezuinigingsopdracht van maar liefst € 3.000.000,00. Naast de steeds hogere kosten in het sociaal domein heeft ook de Corona geleid tot extra kosten. Daarnaast lijkt ook de herverdeling van het gemeentefonds voor Achtkarspelen niet goed uit te pakken.

Het college heeft een viertal mogelijke bezuinigingspakketten gepresenteerd. Dit varieerde tot volledig de kosten af te wikkelen op het sociaal domein tot een verdeling over ook beheer en het ruimtelijk domein.
Naast “korten op” is het natuurlijk ook mogelijk de inkomsten te verhogen via de OZB. Een andere optie is geld besparen door de huidige samenwerking via de werkmaatschappij uit te breiden. 

Besluiten zijn er niet genomen, maar het college is op pad gestuurd om gehoord hebbende de discussie aan te geven welke opties er zijn. Na de zomer hopen we als raad een keuzemenu voorgelegd te krijgen.
Als CDA-fractie willen we daarover graag met de leden in gesprek.
U wordt daarvoor uitgenodigd op dinsdag 15 september om 19:30 uur.
 
De CDA-fractie

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra