Open brief over vluchtelingenkamp Moria aan landelijk CDA

Open brief over vluchtelingenkamp Moria aan landelijk CDA

Branden op Griekse eilanden hebben het grootste gedeelte van het vluchtelingenkamp Moria verwoest. De meer dan 12.000 kinderen, vrouwen en mannen die er “woonden” hebben angst, honger en dorst, zelfs geen plek om te slapen. De situatie op Lesbos is een gevolg van het huidige beleid; vluchtelingenkamp Moria is al jaren een schrijnende plek, waar tot nu toe geen structurele oplossingen voor zijn gevonden.

Een humanitaire crisis die zijn weerga niet kent
Griekenland heeft een noodkreet gestuurd naar de lidstaten van de Europese Unie: Neem alstublieft samen een groep van 2.500 kinderen op die zonder familie vastzitten in de overvolle vluchtelingenkampen. Elf Europese landen hebben inmiddels gehoor gegeven aan de noodkreet van Griekenland.

Wat doet Nederland?
Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken uren met als resultaat het moeizaam tot stand gekomen compromis. Het kabinet is bereid 100 asielzoekers op te vangen die dakloos zijn geraakt na de verwoestende brand in het Griekse opvangkamp Moria. Dat schreef staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om vijftig alleenstaande minderjarige asielkinderen (amv’s), die jonger dan 14 jaar moeten zijn, en vijftig personen uit gezinnen met minderjarige kinderen.

Uitruil asielzoekers
Er is ook afgesproken dat deze honderd vluchtelingen afgaan van de vijfhonderd vluchtelingen die jaarlijks via het programma van de UNHCR naar ons land worden gehaald. Maar omdat er voor dit jaar al afspraken zijn gemaakt met de UNHCR over de vluchtelingen, zal het aantal van het toekomstige quotum worden afgetrokken. Volgens die afspraken neemt Nederland elk jaar vijfhonderd vluchtelingen op.

Europa-Turkije deal
In 2016 speelde Nederland een grote rol in de ontwikkeling van de Europa-Turkije deal, met als kartrekkers de PvdA en VVD. Inmiddels weten we wat de humanitaire gevolgen zijn van de deal met Turkije: een humanitaire crisis die zijn weerga niet kent. Het drama op Lesbos toont weer eens pijnlijk aan waar de meesten al jarenlang op wijzen: het onvermogen van zowel Griekenland als de gehele Europese Unie om een effectief én humaan migratiebeleid te voeren.

Oproep
De Afdeling CDA Achtkarspelen roept het landelijk CDA bestuur, de kabinetsleden en Tweede Kamerfractie tot :

1. Ruimhartig en als christenplicht opvangen van ruim meer dan 100 afgesproken meest kwetsbare vluchtelingen van Lesbos in Nederland met name in de huidige uitzonderlijke situatie van branden, dakloos en dreigende coronabesmetting.
2. Voor de resterende vluchtelingen van Lesbos een ‘menswaardige opvang’ te bieden in Griekenland tot de realisatie van punt 3.

3. Realisatie van een nieuw Europees herverdelingsplan waarbij alle migranten op Lesbos geëvacueerd worden en over de EU-lidstaten worden verdeeld. Hier moet Nederland een “aanjagersrol” in spelen.
Namens het bestuur, fractie en leden van CDA Achtkarspelen

Auke Attema,
secretaris/penningmeester CDA-Achtkarspelen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra