Over je eigen schaduw heen! | Spreekbuis 25 maart 2020

Over je eigen schaduw heen! | Spreekbuis 25 maart 2020

Met drie schoolgaande dochters vraagt dat om flink wat improvisatie. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat ieder haar eigen kamer heeft dus thuis studeren gaat wel. Maar de lessen vallen weg en niet iedere leerkracht blijkt over digitale vaardigheden te beschikken om snel een virtuele klaslokaal op te tuigen.
Ondertussen lopen de mailboxen wel vol om opdrachten te maken en vooral leerstof op te blijven nemen. Wanneer je het nieuws op tv ziet en beelden voorbij ziet komen van docenten die hele klassen via hun laptop een soort van college geven, bekruipt mij het gevoel dat ongewenste verschillen ontstaan tussen de leerlingen.
Het kan zijn dat leerkrachten snel het zicht kwijtraken en de voortgang van hun leerlingen niet opmerken. Het stuk wat de Leeuwarder Courant afgelopen zaterdag publiceerde over de heer Hans Wildeboer (Bornego College Heerenveen) sprak mij erg aan. Wildeboer pleit ervoor om, in deze onzekere tijden voor leerlingen en hun ouders/verzorgers, het eindexamen dit jaar over te slaan. Het onderwijssysteem zou over haar eigen schaduw heen moeten springen en vertrouwen op haar leerkrachten en leerlingen. Ik ben het daar van harte mee eens.

De ruggengraat van onze lokale economie krijgt het flink voor de kiezen. Het lijkt erop dat de (wegen)bouwbedrijven nog wel wat drukte hebben en voor nu nog bezig kunnen blijven. Al zal het tempo een stuk lager liggen dan in de voorgaande weken. Maar wat nu als grotere opdrachtgevers besluiten werken uit te stellen en door te schuiven. Wat betekent dit voor al die zzp’ers en aannemers. Dan worden de gaten in de opdracht portefeuilles wel erg groot.
Wat zou het mooi zijn als we ook voor ons MKB over onze eigen schaduw heen kunnen springen en te zorgen dat men zo snel mogelijk weer de draad kan oppakken en verder kan met projecten en uitvoering. Waar mogelijk zullen we daar op aandringen binnen onze eigen gemeente.

Laten we hopen dat we deze crisis snel de baas zijn. Vooralsnog zijn het voor vele onzekere tijden. En vraagt het vooral van mensen die werkzaam zijn in de zorg een enorme en bijna onmenselijke inspanning. Mijn diepe buiging daarvoor!

Het lijkt soms zo gewoon maar blijkt eens en te meer dat er slechts één ding het belangrijkste is in ons leven en dat is onze gezondheid. Laten we op elkaar passen en vertrouwen en niet onnodig de deur uitgaan! En straks, net als onze zorgverleners nu, over onze eigen schaduw heen springen.

Romke vd Wal
r.vanderwal@achtkarspelen.nl

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra