Pleidooi CDA voor gezinscoaches haalt de eindstreep

Pleidooi CDA voor gezinscoaches haalt de eindstreep

De gemeente is al een tijd bezig met de vormgeving van het binnenkort geopende Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Gisteravond konden we beslissen over het werkplan waarin de doelstellingen en uitgangspunten ons duidelijk werden gemaakt. Het Werkplan ziet er veelbelovend uit en ook willen we de coordinator van het CJG een compliment geven met wat zij, in samenwerking met andere professionals, al heeft bereikt.

Wat wij als CDA echter wat misten in het verhaal was het feit dat er nog geen praktische oplossing was gevonden voor hulpvragen van mensen die nergens meer terecht kunnen. Het bestaande, lokale hulpaanbod blijkt niet altijd voldoende om mensen te kunnen en wanneer men dan bij Bureau Jeugdzorg aanklopt geven die vaak ook nog ééns niet thuis. Deze mensen hebben dus hulp nodig, maar kunnen vooralsnog nergens terecht. CDA Achtkarspelen wilde dat het CJG hier een oplossing voor biedt door middel van het inzetten van gezinscoaches, die wanneer er geen bestaande hulp geboden kan worden, inspringen en lichte, pedagogische hulp kunnen bieden, zodat er altijd een hulpaanbod is: praktisch, snel en direct inzetbaar.

Dit voorstel moest ten koste gaan van het aanstellen van een tweede coordinatot Centrum Jeugd en Gezin die zich ook bezig zou gaan houden met de organisatie van het CJG. Hierdoor moet er misschien een verschuiving in prioriteiten plaats gaan vinden. Een hele uitdaging voor de gemeente Achtkarspelen. We hebben in het verleden gezien dat bij nieuwe projecten veel van het subsisiegeld op ging aan organisatie en overhead en dat maar weinig van het geld echt terecht kwam bij de mensen voor wie het nou echt bedoeld was. Het CDA heeft een amendement ingediend dat pleitte voor het inzetten van gezinscoaches in plaats van een tweede CJGmedewerker. Bijna de voltallige raad heeft hier mee ingestemd waar we erg trots op zijn. Op deze manier willen we er voor zorgen dat het geld dat ter beschikking wordt gesteld aan CJG Achtkarspelen voor het bieden van opvoedings- en opgroeiingshulp nu ook echt terecht komt bij de mensen voor wie het is.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra