Raad Achtkarspelen wil vrijheid van onderwijs beperken

Raad Achtkarspelen wil vrijheid van onderwijs beperken

Raad wil vrijheid van onderwijs beperken

Eind september stemde de gemeenteraad van Achtkarspelen over een motie van de FNP waarin de Tweede Kamer en alle gemeentes in Nederland worden opgeroepen om niet langer het vervoer te vergoeden aan ouders die hun kinderen vanwege hun geloof naar een school in een andere plaats sturen.

Het CDA heeft net als de CU tegen gestemd. In een stemverklaring hebben we daar 3 redenen voor gegeven.
1) Dit is een punt voor de landelijke politiek. Als regel besteedt de gemeenteraad geen aandacht aan de vele moties uit het hele land omdat wij daar niet over gaan. Waarom vallen we daar nu zelf alle gemeentes mee lastig?
2) We zijn het er principieel niet mee eens: in Nederland hebben we vrijheid van onderwijs en die moeten we koesteren. Daarbij past een vergoeding voor leerlingenvervoer. Bovendien wordt er van ouders een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gevraagd. Als we de kosten voor leerlingenvervoer niet meer subsidieren, zijn vooral gezinnen met lage inkomens de dupe: zij zullen het meest in de beurs getroffen worden als ze hun kinderen naar de school van hun keuze willen sturen.
3) Uit gegevens over Achtkarspelen blijkt dat maar een heel klein deel van het budget gebruikt wordt voor kinderen die naar een school van eigen richting gaan, het meeste geld is nodig voor kinderen met een handicap. Waarom zo'n discussie starten als er nauwelijks sprake is van een probleem?

Jammer genoeg stemde een meerderheid van de raad, bestaande uit FNP, GBA en PvdA voor de motie zodat die werd aangenomen. Ik vind dat de raad zichzelf belachelijk heeft gemaakt met deze motie.

Sietse Miedema, woordvoerder onderwijs

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra