Raadsvergadering 28 april

Raadsvergadering 28 april

Brandweer: De overheadkosten voor de brandweer zouden tot 2014 fors stijgen, dit willen wij kritisch volgen, omdat dit ons geen goede zaak lijkt. Dat gold ook voor de overige partijen. De burgemeester gaf uiteindelijk een uitleg dat het met de overheadkosten meevalt, omdat er pas in 2012 een specificatie komt die niet zo hoog zal blijken te zijn. Dhr Claus geeft aan dat hij de vrijwilligers erg belangrijk vindt bij de brandweer. "Ze zijn ons zeer dierbaar. We zouden ook vrijwilligers in kunnen zetten voor de hulpverlening tijdens ongevallen en de professionele brandweer laten uitrukken bij de branden,"  aldus Marten Claus. De burgemeester gaf aan dat er geinventariseerd hoe de bezetting tijdens het uitrukken efficienter kan en dat ons voorstel dan meegenomen wordt.

Reclamebeleid: Deregulering staat hierbij op nummer 1 voor ons. Dhr Van der Wal geeft aan dat we ook zouden kunnen met een 'reclamenota' in plaats van een 'reclameverordening' om zo te voorkomen dat overal vergunningen voor aangevraagd moeten worden. "We kunnen naar een nota zonder vergunningsplicht, maar met algemene regelgeving met handhaving achteraf. Zo creeren we minder regelgeving en bureaucratie", aldus Romke van der Wal. Als voorbeeld gaven we de nota van de gemeente De Wolden. Het college heeft toegezegd dit mee te nemen voor het besluitvormende stuk.

Geurbeleid: het CDA is voor normverruiming, niet maximaal, maar beperkt, omdat we ook rekening houden met het woon- en leefklimaat van onze burgers. Dit voor zowel nieuwe als bestaande situaties. Dhr Talma geeft aan dat het CDA is voor een normverruiming van 2 naar 6 binnen de bebouwde kom en van 8 naar 12 buiten de bebouwde kom. "Dit in plaats van de door het college voorgestelde norm van 15 in het buitengebied. 15 staat voor matig en 12 staat voor goed tot redelijk goed", aldus Meindert Talma. "Achtkarspelen is een agrarische gemeente. de agrarische sector in onze gemeente zorgt ook voor behoorlijk wat werkgelegenheid".

Onderzoek dienstverlening: Uit het onderzoek viel op dat het inlevingsvermogen van de ambtenaren niet altijd even goed is. De burger wil tevens meer betrokken worden bij het beleid van de gemeente. Dhr Miedeme wilde van het college weten wat de gemeente hier aan gaat doen. "We vinden het erg belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de burgers en meer betrokkenheid juigen wij toe", aldus Sietse Miedema. Het college gaf aan met een actieprogramma te komen om aan deze punten te werken.

 

 

 

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra