Rust reinheid en regelmaat

Rust reinheid en regelmaat

en de jong volwassenen die voor het eerst gaan studeren. Op het mbo, het hbo of de universiteit.
Ook voor de ouders is het spannend. Als de kinderen wat ouder zijn, komt het loslaten in zicht. En dat is lastig. Des te belangrijker is het dat de jongelui in een veilige gemeente naar school kunnen gaan. Veilige fietspaden en oversteekplaatsen en ook veiligheid in en rond de school. De afgelopen jaren is het alcohol en drugsgebruik , juist ook hier in noord oost Friesland , onder de jeugd toegenomen. hersenen worden er onherstelbaar door beschadigd. Een zeer zorgelijke ontwikkeling!

De kans op verslavingen is enorm; internet, televisie, seks, eten, drank en drugs zijn zo voorhanden dat het steeds moeilijker wordt om de verleidingen te weerstaan; deze ontwikkeling verklaart mede (naast de economische malaise) de toenemende agressie, criminaliteit, ziekteverzuim en werkloosheid.
In de gemeente Weststellingwerf is een onlangs een convenant ondertekend met zeven supermarkten om alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen. Vanaf 1 januari 2013 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. In Weststellingwerf  voeren ze nu de ´Jong Proef Preventie Methodiek´ uit. De verantwoordelijkheid wordt teruggelegd bij de ondernemer. Mystery Guests zullen een aantal keren per jaar proberen alcohol te kopen.  De eerste resultaten zijn verrassend goed. Een win-win situatie waarbij het alcohol gebruik onder jongeren wordt tegengegaan.
Overigens verschuift per 1jan as. de leeftijdsgrens voor het gebruiken van alcohol van 16 naar 18 jaar.
Legitimatie verplicht !
Actief deelnemen aan deze samenleving, door middel van een studie, een baan of vrijwilligerswerk, vraagt ook inzet en discipline. En daar is niks mis mee. We hebben allemaal talenten mee gekregen. Paulus leert ons ook om een ieder te zien als mens met een bepaalde gave. Ieders gave is nodig. Niemand kan gemist worden. Hij stelt ons de vraag: “Welke gave heb jij gekregen?”en “Hoe zet jij je in ten behoeve van de ander?” Dat vraagt dat we niet voorbij gaan aan mensen, maar zoeken hoe wij elkaar, ons werk, de samenleving tot zegen kunnen zijn.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema