Sander de Rouwe : De verbinding

Sander de Rouwe : De verbinding

De verbinding

In één van de bijbelverhalen probeert tollenaar Zacheüs uit alle macht Jezus te zien. Het lukt hem eerst niet en ten einde raad klimt hij in een boom. Het werkt en Jezus ziet hem. En dat niet alleen, hij, Jezus, nodigt hem ook uit. Dit tot verbijstering en en ongeloof van de omstanders.

Deze weken zijn we als Friese CDA volop aan het campagnevoeren voor de provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Campagnevoeren. De één ziet er soms wat tegenop, de ander moet even aangemoedigd worden en weer een ander leeft er helemaal van op. Zelf behoor ik tot die laatste categorie. In de campagnetijd staat namelijk iedereen weer even op scherp. Dit geldt natuurlijk voor de burgers die zich verkiesbaar hebben gesteld, maar net zo goed voor diegenen die dit niet deden, maar wel mogen stemmen. En tenslotte is ook de media alert. Er wordt veel nieuws over de provinciale politiek verslagen.

Prachtig is het om te zien hoe onze partij na moeilijke jaren weer helemaal opleeft. Niet eerder waren er zoveel kandidaten, niet eerder was er zoveel animo om mee te doen. We hebben dit keer minder geld tot onze beschikking, maar het enthousiasme en de betrokkenheid is enorm. Laten we doorgaan met z'n allen. Tot en met 18 maart én daarna. Doet u mee? Vraagt u, uw omgeving CDA te stemmen? Graach soe ik sizze! Dwaande my it CDA, dwaande my de mienskip.

Verbinding leggen. We hadden het er de afgelopen tijd als CDA veel over. En dat blijven we doen. Neem onze gedeputeerde Sietske Poepjes en nummer 2 op onze kandidatenlijst. Samen met de bewoners denkt zij na over de Skieding. Mensen daarin meenemen, maar ook laagdrempelig zijn. "Dit is mijn e-mailadres, daar zitten geen anderen tussen, rechtstreeks contact graag". Ik hoor het Sietske vaak zeggen, ik zie het haar vaak doen. Mooi is dat. We doen het zelfde met snel internet op het platteland. Ook daar zorgen we voor goede voorzieningen.

De verbinding. Dat is wat wij als CDA mogen zijn. Mensen verbinden, niet tegenover elkaar, maar samen. Niet vergroten, maar begrijpen. Niet ieder voor zich, maar samen het beste. Dat doe je door te verbinden, Eigenlijk net als die onbeduidende boom uit het verhaal van Zacheüs. Hij speelt een kleine rol, maar heeft een enorme bijdrage. De boom zorgde ervoor dat Zacheüs eindelijk Jezus kon zien. Zo mogen wij ook ons werk invullen. De Staat en de straat. In de campagne en daarna. Samen zorgen we voor de verbinding. Een kort gesprekje op straat? Een klopje bij iemand o de schouder? Of even tijd nemen voor een gesprek? Het is net als die boom. Het kijkt soms klein, maar kan een wereld van verschil maken. Tot ongeloof van de omstanders. Zullen we als CDA op 18 maart weer het verschil maken? Ik heb er zin in!

Sander de Rouwe, lijsttrekker Provinciale Staten 

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra