Sander de Rouwe bezoekt Buitepost

Sander de Rouwe bezoekt Buitepost

De kiezer is de polarisatie beu…

CDA kandidaat-Kamerlid Sander de Rouwe in Buitenpost. 

Door Joop van der Veen en Frans Kuipers

Woensdagavond 5 september  jl. verkiezingsbijeenkomst in ‘The Point’ in Buitenpost met Sander de Rouwe nr. 3 van de CDA lijst aanwezig.
Voor De Rouwe staat centraal in het campagnevoeren het contact zoeken met de kiezer, met organisaties, met mensen op straat, etc. In gesprek gaan en onze christen democratische visie uitdragen. Op deze manier komt veel informatie naar voren over hoe het toegaat in de samenleving en wat voor mensen belangrijk is. “Dit nemen we mee naar Den Haag. We willen ons sterk maken voor Friesland”, aldus Sander.


Het CDA is en denkt toekomstgericht en wil weer balans in de samenleving brengen. Niet markt en munt of de staat moeten het uitgangspunt zijn maar een samenleving, waarin mensen naar elkaar omkijken en die recht wil doen aan ieder mens. De mens is geschapen voor elkaar en….vandaar de verkiezingsleus: ”Samen kunnen we meer”.

De samenwerking met de PVV heeft het CDA pijn gedaan en is achteraf bezien niet een goed experiment gebleken. “Het is niet gelukt”, geeft Sander toe op vragen op dit punt. “We gaan niet weer in zee met de PVV”,  heeft Buma al heel duidelijk laten horen.

De Rouwe merkt in zijn tandemtour door de provincie - samen met kandidaat Harry van der Molen (nr. 21) - dat veel mensen de sterke polarisatie van dit moment in de Nederlandse politiek meer dan beu zijn. Verhoudingsgewijs voelen veel kiezers zich aangetrokken tot de ‘politieke flanken’ (bijv. SP en PVV) en daarin schuilt het gevaar dat de samenleving uit elkaar gespeeld wordt.
“Het CDA wil juist nieuwe verbindingen zoeken en leggen in de samenleving”, aldus De Rouwe. We willen ons eigen verhaal uitdragen, ondanks de ongunstige situatie van het CDA op dit moment. We moeten samen Nederland uit de crisis halen en daarvoor hebben we een goed programma. “We moeten daarbij eerst door het dal om daarna sterker in de toekomst te staan”, aldus Sander.

In een geanimeerde discussie met de aanwezigen (plm. 40) kwamen veel facetten aan de orde zoals: de CDA-identiteit en strategie om weer ‘op te klimmen’, maar ook zaken als de (chaotische) 130 km-regeling, boete voor langstuderenden,  samenwerking van scholen in de dorpen,  kinderopvang, de veel te hoge beloning van semioverheidsbestuurders, hoe schep je nieuwe banen voor ouderen maar vooral óók jongeren, hoe doorbreek je de veel te sterke gerichtheid op de persoon, waardoor de politieke  inhoud achter blijft, etc. Het was een spontane en inspirerende bijeenkomst.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema