Sportverenigingen Achtkarspelen ook tegen verschuiven aansprakelijkheid

Sportverenigingen Achtkarspelen ook tegen verschuiven aansprakelijkheid

Donderdag, 26 maart, stond het onderwerp beleid ten aanzien van (sport)accommodaties op de raadsagenda in Achtkarspelen. Dit naar aanleiding van een motie ingediend door het CDA en unaniem ondersteunt door alle fracties in de gemeenteraad van Achtkarspelen.

Tijdens deze raadsvergadering werd duidelijk dat het college van B&W de aansprakelijkheid van de opstallen (speeltoestellen, dug-outs etc.) op sportaccommodaties wil verschuiven naar de sportverenigingen. Indirect betekent dat dus dat besturen van sportverenigingen en vrijwilligers in de toekomst de kans lopen aansprakelijk te worden gesteld voor ongevallen zoals in Twijzel. Tijdens de raadsvergadering gaven met name het CDA en ook de ChristenUnie al aan het niet eens te zijn met het verschuiven van de aansprakelijkheid naar de verenigingen. Jouke Spoelstra namens CDA Achtkarspelen: 'het is prima dat de gemeente afspraken maakt met de verenigingen over het onderhoud van deze opstallen. Op dit moment zijn de verenigingen al verantwoordelijk voor het onderhoud van de eigen opstallen en dat kan in het kader van zelfredzaamheid ook zo blijven. Wij willen echter niet dat ook de aansprakelijkheid overgaat naar de sportverenigingen en dus indirect naar de vrijwilligers en besturen. Het ongeval in Twijzel heeft ons geleerd dat er veel druk kan komen te liggen bij vrijwilligers en bestuurders van een sportvereniging. Dit moeten we zien te voorkomen en hierin ligt een belangrijke taak voor de gemeente.'

Tijdens de vergadering gaf de verantwoordelijk wethouder Marten van der Veen (FNP) aan dat alle sportverenigingen akkoord zijn met het voorstel om de aansprakelijkheid te verschuiven. Ook zouden  alle verenigingen doordrongen zijn van de consequenties van dit voorstel. Uiteindelijk wilde onder andere het CDA niet over dit voorstel besluiten omdat er twijfels waren of de verenigingen wel daadwerkelijk akkoord waren en begrijpen welke consequenties aan dit voorstel zitten.

Dat deze twijfels gegrond waren blijkt nu uit een gezamelijke brief waar 8 korf- en voetbalclubs uit de verschillende kleine dorpen in Achtkarspelen aangeven het niet eens te zijn met het verschuiven van de aansprakelijkheid. De gezamenlijke brief van de sportclubs is gericht aan de gehele gemeenteraad en de sportclubs verzoeken de raadsleden om niet in te stemmen met de verschuiving van de aansprakelijkheid voor opstallen maar om deze te laten liggen waar ze thans ook ligt: de gemeente. Daarnaast geven de verenigingen ook aan dat er geen daadwerkelijke afspraken zijn gemaakt met de gemeente Achtkarspelen.

Het voorstel beleid ten aanzien van (sport)accommodaties staat donderdag 16 april besluitvormend op de raadsagenda van de gemeente Achtkarspelen. De verschillende politieke partijen kunnen dan uitspreken of ze voor of tegen het voorstel zijn waarmee de aansprakelijkheid wordt verschoven.

Brief verenigingen aan gemeenteraad.pdf

Reactie CDA aan verenigingen.pdf

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra