Spreekbuis De feanster : Aandeel in elkaar

Spreekbuis De feanster : Aandeel in elkaar

Op ​ ​het ​ ​moment ​ ​dat ​ ​ik​ ​mijn ​ ​bijdrage ​ ​maak​ ​voor​ ​de ​ ​spreekbuis​ ​ligt ​ ​de ​ ​Programmabegroting
van ​ ​2018 ​ ​in ​ ​de ​ ​brievenbus

Een ​ ​meerjarige ​ ​begroting ​ ​die ​ ​sluitend ​ ​is​ ​stelt ​ ​het ​ ​college ​ ​en ​ ​de ​ ​raad ​ ​heeft ​ ​de ​ ​kaders
meegegeven. ​ ​Er​ ​wordt ​ ​nu ​ ​eens​ ​niet ​ ​bezuinigd ​ ​maar​ ​geïnvesteerd.
Dat ​ ​is​ ​nog ​ ​eens​ ​goed ​ ​nieuws, ​ ​belangrijke ​ ​projecten ​ ​kunnen ​ ​worden ​ ​uitgevoerd ​ ​en ​ ​er​ ​is
ruimte ​ ​om​ ​de ​ ​lokale ​ ​lasten ​ ​verder​ ​te ​ ​laten ​ ​zakken.
De ​ ​titel ​ ​van ​ ​deze ​ ​begroting ​ ​is​ ​Mei-inoar​ ​ien ​ ​maar​ ​“we ​ ​hawwe ​ ​it ​ ​Mei-inoar​ ​dyn!”
Ieder​ ​fractie ​ ​heeft ​ ​input ​ ​geleverd ​ ​en ​ ​de ​ ​financiële ​ ​specialisten ​ ​van ​ ​onze ​ ​gemeente ​ ​hebben
ervoor​ ​gezorgd ​ ​dat ​ ​er​ ​een ​ ​sluitende ​ ​begroting ​ ​is​ ​gemaakt. ​ ​Een ​ ​compliment ​ ​waard! ​ ​Maar​ ​wat
hebben ​ ​wij ​ ​als​ ​inwoners​ ​van ​ ​Achtkarspelen ​ ​er​ ​aan?

Dat ​ ​is​ ​natuurlijk​ ​voor​ ​iedereen ​ ​verschillend. ​ ​Voor​ ​de ​ ​één ​ ​zijn ​ ​bankjes​ ​onmisbaar​ ​en ​ ​voor​ ​de
ander​ ​is​ ​het ​ ​onverteerbaar​ ​dat ​ ​er​ ​een ​ ​ventweg ​ ​voor​ ​de ​ ​deur​ ​komt. ​ ​Weer​ ​een ​ ​ander​ ​wil
belasting ​ ​heffen ​ ​op ​ ​loslopende ​ ​katten. ​ ​Voor​ ​ons​ ​als​ ​volksvertegenwoordigers​ ​zaak​ ​om​ ​de
serieuze ​ ​zaken ​ ​eruit ​ ​te ​ ​halen, ​ ​standpunten ​ ​uitwisselen ​ ​en ​ ​keuzes​ ​te ​ ​maken ​ ​voor​ ​nu, ​ ​maar
ook​ ​voor​ ​zaken ​ ​voor​ ​de ​ ​lange ​ ​termijn. ​ ​Is​ ​het ​ ​verstandig ​ ​om​ ​aandelen ​ ​te​ ​verkopen, ​ ​moet ​ ​je
investeren ​ ​in ​ ​sport ​ ​of ​ ​juist ​ ​in ​ ​sociaal ​ ​cultureel ​ ​werk.
Allemaal ​ ​zaken ​ ​waar​ ​wij ​ ​ons​ ​mee ​ ​bezighouden. ​ ​Mijn ​ ​inziens​ ​moet ​ ​je ​ ​je ​ ​altijd ​ ​afvragen ​ ​wat
heeft ​ ​de ​ ​inwoner​ ​van ​ ​onze ​ ​gemeente ​ ​eraan. ​ ​Niet ​ ​het ​ ​individu ​ ​maar​ ​voor​ ​iedereen. ​ ​Want ​ ​de
keus​ ​voor​ ​het ​ ​een ​ ​heeft ​ ​gevolg ​ ​voor​ ​de ​ ​ander. ​ ​Het ​ ​ligt ​ ​voor​ ​de ​ ​hand ​ ​je ​ ​te ​ ​laten ​ ​leiden ​ ​door
de ​ ​waan ​ ​van ​ ​de ​ ​dag. ​ ​Taak​ ​van ​ ​ons​ ​is​ ​om​ ​te ​ ​kijken ​ ​voor​ ​de ​ ​langere ​ ​termijn. ​ ​Investeren ​ ​doe ​ ​je
nu ​ ​maar​ ​is​ ​een ​ ​keus​ ​voor​ ​de ​ ​toekomst.

Het ​ ​zal ​ ​voor​ ​u ​ ​geen ​ ​geheim​ ​zijn ​ ​dat ​ ​het ​ ​CDA ​ ​graag ​ ​investeert ​ ​in ​ ​sport ​ ​en ​ ​cultuur. ​ ​Op ​ ​een
weloverwogen ​ ​manier​ ​dat ​ ​wel. ​ ​Investeren ​ ​in ​ ​sport ​ ​heeft ​ ​nl ​ ​een ​ ​uitstekend ​ ​rendement. ​ ​Het
werkt ​ ​preventief ​ ​tegen ​ ​gezondheidsklachten. ​ ​Het ​ ​(sport)verenigingsleven ​ ​zorgt ​ ​daarnaast
ook​ ​nog ​ ​een ​ ​voor​ ​leefbare ​ ​dorpen ​ ​en ​ ​daar​ ​doen ​ ​we ​ ​het ​ ​voor.
Persoonlijk​ ​ben ​ ​ik​ ​dan ​ ​ook​ ​heel ​ ​blij ​ ​dat ​ ​ons​ ​college ​ ​mogelijkheden ​ ​ziet ​ ​om​ ​nu ​ ​te ​ ​investeren ​ ​in
een ​ ​nieuwe ​ ​zwemsport ​ ​accommodatie ​ ​voor​ ​de ​ ​gehele ​ ​gemeente. ​ ​Een ​ ​weloverwogen ​ ​en ​ ​een
verantwoorde ​ ​keus​ ​voor​ ​de ​ ​toekomst.

Het ​ ​blijkt ​ ​elke ​ ​keer​ ​weer​ ​dat ​ ​het ​ ​lastig ​ ​is​ ​om​ ​het ​ ​‘’huishoudboekje’’ ​ ​van ​ ​de ​ ​gemeente ​ ​op ​ ​orde
te ​ ​houden. ​ ​Waar​ ​liggen ​ ​de ​ ​prioriteiten ​ ​van ​ ​de ​ ​lokale ​ ​politici ​ ​en ​ ​welke ​ ​invloed ​ ​hebben
landelijke ​ ​wet ​ ​en ​ ​regelgeving ​ ​op ​ ​de ​ ​gemeentelijke ​ ​portemonnee.
Welke ​ ​kant ​ ​en ​ ​richting ​ ​we ​ ​ook​ ​op ​ ​willen ​ ​het ​ ​gaat ​ ​erom​ ​dat ​ ​we ​ ​oog ​ ​houden ​ ​voor​ ​elkaar.
Een ​ ​aandeel ​ ​in ​ ​elkaar…

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema