Spreekbuis De Feanster : CDA Achtkarspelen wol trochpakke!

Spreekbuis De Feanster : CDA Achtkarspelen wol trochpakke!

Inmiddels is de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 losgeknald. Als CDA hebben we dit losknallen letterlijk genomen door carbid af te schieten op oudjaarsdag. Het centrale thema van het CDA voor de komende 4 jaar in Achtkarpelen is ‘Trochpakke’.

Bereikte punten
Politiek gezien heeft Achtkarspelen een roerige periode achter de rug. Na 2 jaar in de oppositie heeft het CDA na een bestuurscrisis haar verantwoordelijkheid genomen. Vanuit het CDA mocht ik samen met Harjan Bruining aan de slag als wethouder. Dit hebben we met ontzettend veel plezier gedaan en het is ook mooi om te zien dat veel van ons werk nu concreet wordt. Zo heeft de sport in Achtkarspelen een impuls gekregen, krijgen verschillende wegen eindelijk een opknapbeurt en is er financiële en bestuurlijke rust.

Vooruitkijken
Ook de komende periode willen we ‘Trochpakke’. De economie trekt aan en dat betekent dat er veel vraag is naar bedrijventerreinen en woningen. Als CDA willen we hier de komende periode flink op in zetten. Ik weet als jongere dat je het liefst in je eigen dorp wil blijven wonen maar dan moeten er wel woningen beschikbaar zijn. Datzelfde geldt ook voor de ouderen in onze gemeente. Uit verschillende onderzoeken zien we dat woningbouw en voorzieningen in een dorp elkaar versterken. Onlangs is bekend geworden dat een jong ondernemend koppel supermarkt ‘de Spar’ in Drogeham wil overnemen, dat het café in Augustinusga nieuwe uitbaters heeft en dat er een nieuwe groep klaar staat om de ijsbaan in Kootstertille nieuw leven in te blazen. Allemaal goed nieuws voor de leefbaarheid in onze dorpen!

Buitenpost en Surhuisterveen zijn dorpen waar ook bovengemeentelijke voorzieningen zijn gevestigd zoals bibliotheken en zwembaden. Deze dorpen zijn voor de hele gemeente belangrijk en vandaar dat we ons als CDA willen inzetten om de koopcentra in deze dorpen aantrekkelijk te houden.
Woningbouw, leefbaarheid, voorzieningen en een goed ondernemersklimaat zijn belangrijke speerpunten voor het CDA.  Kortom ook de komende periode willen we als CDA “Trochpakke”!

Precario

In januari staat de ‘Vitens-precario’ (belasting op waterleidingen Vitens) op de agenda. In 2014 besloot een meerderheid van de raad (FNP, PvdA, ChristenUnie en GBA) deze extra belasting in te stellen. Zowel het CDA als de VVD waren tegen deze belasting omdat bekend was dat Vitens dit bedrag door zou berekenen aan onze inwoners. Dit gebeurde ook; inwoners kregen in december een brief dat ze 75 euro extra moesten betalen.
Gelukkig brachten FNP, PvdA, ChristenUnie en GBA vorige week naar buiten dat ze hun besluit in 2014 nu willen heroverwegen. Dat deze vier partijen het boetekleed aantrekken getuigt van kracht en ook dat mag gezegd worden over collega politieke partijen.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra