Spreekbuis De feanster : Een half verhaal

Spreekbuis De feanster : Een half verhaal

Een aantal weken geleden las ik in de krant een bericht van de FNP. De FNP wil dat de gemeente stopt met bezuinigen naar aanleiding van het niet langer handhaven van een consultatiebureau in elk dorp. Het CDA is voor laagdrempelige zorg en de ervaring in de andere Friese gemeenten heeft uitgewezen dat het centreren van consultatiebureaus niet ten koste gaat van de zorg. Maar
natuurlijk gaan berichten om te stoppen met bezuinigingen erin als zoete koek en een ieder zal het daarmee eens zijn. Helaas is het verhaal van de FNP maar een half verhaal.

De huidige coalitie van CDA-CU-PvdA is namelijk al een tijdje bezig met het terugdraaien van allerlei bezuinigingen die nog stammen uit de coalitieperiode van FNP-GBA-PvdA.

Op 1 september 2016 is het nieuw college bestaande uit CDACU-PvdA gestart. De reden dat het vorige college de eindstreep niet haalde zal u bekend zijn. In jip-en-janneketaal: er ontstond ruzie over waar te bezuinigingen. Als CDA verbaasden we ons daarom erover dat juist de FNP, nu ze deel uitmaken van de oppositie, ineens roept te stoppen met bezuinigingen.

Nog geen jaar geleden zat de FNP in de coalitie en werden de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Een bezuiniging op gemeentelijke accommodaties van € 225.000 (accommodatiebeleid)
  • Het kostendekkend maken van de huurtarieven voor sportverenigingen. Dit zou een huurstijging van 50% voor de binnensporten, een huurstijging van 30% voor de korf- en voetbalverenigingen en een huurstijging van 100% voor de tennisverenigingen betekenen
  • Bezuinigen op het groenbeheer door bijvoorbeeld minder te maaien
  • Aansprakelijkheid verschuiven naar sportverenigingen en hun vrijwillige sportbestuurders.
Vanaf het moment dat de nieuwe coalitie is begonnen, zijn we gestart met verschillende bezuinigingen en maatregelen terug te draaien omdat wij leefbaarheid in de dorpen en met name sport zeer belangrijk vinden. Zo werden de volgende maatregelen van de vorige coalitie teruggedraaid:
  • De aangekondigde bezuiniging van € 225.000 op de gemeentelijk accommodaties wordt niet ten koste van alles uitgevoerd;
  • Het kostendekkend maken van huren voor sportaccommodaties met als gevolg flinke huurverhogingen is teruggedraaid;
  • De bezuinigen op groenonderhoud zijn teruggedraaid, zodat onze dorpen er weer netjes bij liggen;
  • De aansprakelijkheid voor opstallen op sportcomplexen blijft liggen bij de gemeente en wordt dus niet overgedragen aan de sportverenigingen;
  • • Er wordt € 40.000 extra vrijgemaakt voor sociaal-cultureel werk.
Het CDA roept dus niet alleen maar voegt ook de daad bij het woord. Wij blijven voor u strijden door te gaan voor leefbare dorpen zodat u als inwoner met veel plezier kunt blijven wonen, werken en sporten in Achtkarspelen.
Romke van der Wal,  Raadslid CDA Achtkarspelen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema