Spreekbuis De Feanster : Even voorstellen

Spreekbuis De Feanster : Even voorstellen

Natuurlijk wil ik mijzelf eerst even kort aan u voorstellen. Mijn naam is Gert Terpstra en ik kom uit Harkema. Hier werk ik sinds1998 als hoofd administratie bij Spinder Stalinrichting.

Door de recente wijzigingen in het politieke speelveld ben ik vanaf15 september raadslid voor het CDA. Hiervoor was ik onder andere al enkele jaren schaduwfractielid en lid van Plaatselijk Belang in ons mooie dorp Harkema.

U mag mij als volksvertegenwoordiger benaderen voor zaken die spelen binnen onze gemeente en die volgens u niet goed worden opgepakt of waarin de gemeente actie zou moeten ondernemen. De controlerende taak van een raadslid zal ik uitvoeren op basis van de feiten. Daarbij zal ik de waarheid hoog in het vaandel houden.


Waarheid

Helaas wordt aan de waarheid binnen de maatschappij, de media en ook in de gemeente Achtkarspelen te weinig aandacht besteed. Ik zou iedereen dan ook willen aanraden om eens het artikel ‘We zijn de waarheid uit het oog verloren’ van Kees Kraaijenveld in de Volkskrant van 8 oktober te gaan lezen. Op basis hiervan zou je kunnen concluderen dat iedereen eens wat vaker en langer moet nadenken over wat iemand zegt of wat ergens in de media wordt geschreven. Roep, schrijf en twitter niet zomaar iets voordat je dit op basis van feiten en hoor en wederhoor kunt bevestigen!

Begroting

Binnen onze fractie kreeg ik onder andere de portefeuille financiën en kon hierna meteen aan slag met het beoordelen en controleren van de begroting van de gemeente Achtkarspelen voor 2017. Kort na het aantreden van het college van b. en w. is er door het dagelijks bestuur onderzoek gedaan naar de leningenportefeuille binnen de gemeente Achtkarspelen. Er zijn bestaande leningen omgezet naar nieuwe langlopende leningen met een lagere rente. Mede op basis van deze maatregel kan Achtkarspelen een sluitende begroting voor 2017 presenteren.

Door gewijzigde regels vanuit de landelijke overheid mocht Achtkarspelen minder rente toerekenen aan de riool- en afvalstoffenheffing. Dit betekent echter nog niet dat de gemeente Achtkarspelen minder kosten maakt zoals de oppositie onlangs aangaf. De gemeente maakt nog evenveel kosten, maar u betaalt minder. Ondanks de kleine verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt er in 2017 per huishouding een lastenverlichting gerealiseerd van ongeveer 3,6%.

Gert Terpstra, raadslid

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra