Spreekbuis De feanster : Populisme... populair...

Spreekbuis De feanster : Populisme... populair...

De laatste tijd horen en lezen we veel over populisme. Bij populisme denk ik in de eerste plaats aan populair willen zijn. Populair zijn, betekent volgens Van Dale: ‘bij veel mensen geliefd’, maar ook ‘al te joviaal. Geliefd zijn bij veel mensen, daar lijkt me niets mis mee te zijn. Maar als het woordje ‘te’ ergens staat moet je oppassen…

Populair komt van het Latijnse woord ‘popularis’ wat van het volk betekent. Als raadslid ben je er voor de burgers, voor de hele bevolking van je gemeente. Je bent volksvertegenwoordiger. Ben je daarmee ook populair? Inmiddels heb ik ervaren, dat dit zeker niet het altijd het geval kan zijn. Als raadslid heb je een verantwoordelijkheid voor alle burgers. Een verantwoordelijkheid voor alle burgers: bij het nemen van raadsbesluiten ben je op zoek naar dat besluit dat door veel mensen wordt gedragen en naar een besluit, dat niet alleen goed is voor morgen, maar ook voor overmorgen.

Dat betekent, dat er voorstellen zijn waar de ene burger wel en de andere burger niet blij mee is. Het kan verleidelijk zijn om snel te scoren met mooie projecten, maar als dat gaat ten koste van andere noodzakelijke investeringen ben je niet goed bezig. Waar je wel en waar je niet je geld aan uitgeeft, waar je als raadslid wel of niet voor wilt gaan, leg je vast in je verkiezingsprogramma.

Als CDA –fractie zijn we voor het zomerreces gestart met het inventariseren van wat de burgers in Achtkarspelen willen. Na een ronde met de leden in alle dorpen zijn we de straat op geweest om mensen te bevragen. Als volksvertegenwoordigers gaat het er in de eerste plaats niet om wat wij willen, maar wat de bevolking wil.

Een van de uitgangspunten van het CDA is de gespreide verantwoordelijkheid. Initiatieven van burgers en organisaties willen wij ondersteunen. Het CDA-initiatiefraadsvoorstel ‘Rjocht fan Sprekken’, dat kon rekenen op een raadsbrede steun heeft in de gemeente Achtkarspelen vastgelegd, dat daar waar burger en organisaties een (deel van) de taken van de gemeente wil overnemen dit kan. We willen dit als CDA-fractie stimuleren!

Nog zeven maanden en er zijn weer verkiezingen. Als CDAfractie zien we deze vol vertrouwen tegemoet. Hebt u nog ideeën voor ons verkiezingsprogramma laat het ons weten! Als volksvertegenwoordigers zitten we er voor u.

Lydeke Zandbergen, fractievoorzitter

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra