Spreekbuis De feanster : Ambitie

Spreekbuis De feanster : Ambitie

Begin januari heeft de Provinsje Fryslân weer haar driejaarlijk se rapport ‘Prognose bevolking en huishoudens 2016-2040’ gepubliceerd. In dit rapport probeert de provincie te voorspel len hoe het zal gaan met de inwoneraantallen in Friesland. De getallen zijn nogal somber. De verwachting is dat de krimp tot 2040 bijna tien procent zal zijn in onze regio.

Gelukkig is het een verwachting. Nu kunnen we als gemeenschap dit als een gegeven zien en ons er op voorbereiden. We kunnen als gemeenschap ook zeggen ‘wat kunnen we er aan doen om er voor te zorgen dat we dit gaan omdraaien’. De cijfers laten zien dat in er in stedelijke gebieden wel groei is en laat Achtkarspelen nu net midden in een stedelijke drie hoek bevinden tussen Leeuwarden, Drachten en Groningen. Steden waar cultuur, grote winkelcentra, ziekenhuizen het MBO, HBO en universitair onderwijs is. Dit biedt Achtkarspelen unieke kansen. Kansen die we kunnen bereiken door ambitie te tonen. Te investeren in de veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij. Een maatschappij waarin thuiswerken gemeengoed wordt. Hier kunnen we als Achtkarspelen op inspelen door bijvoorbeeld flexlocaties te bouwen bij het station in Buitenpost. In dit kader kunnen we als gemeente ook ambitie tonen om een grote hotelketen naar onze gemeente te halen. Deze hotelketen is voor zijn locatie in Hurdegaryp op zoek naar een nieuwe plek. Achtkarspelen in het centrum van de drie genoemde steden is in mijn ogen de ideale plek. Ambitie vraagt ook goede infrastructuur. Ik denk daarbij aan een goede verbinding met de A7, maar ook glasvezel in elke straat. Achtkarspelen is een gemeente van ondernemers.

Mensen met ambitie. Laten we nu zorgen dat de busjes die dagelijks door onze straten rijden om pakjes te bezorgen niet meer leeg teruggaan, maar vol teruggaan naar de sorteercentra. Laten we als overheid u als inwoners de ruimte geven om uw kleinschalige webwinkel uit te breiden naar een bloeiend bedrijf waardoor onze dorpen leefbaar blijven. Dit vraagt andere bestemmingsplannen (worden straks omgevingsplannen). Bestemmingsplannen die ambitie tonen.

Ook met onze cultuur kunnen we ambitie tonen. Vorige week kregen we als raad de verbouwingsplannen van botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost te zien. Plannen met ambitie.
Plannen gericht om te groeien met bezoekers van over de hele wereld. Alleen durven we dan ook te zeggen dat naast het Nederlands alles in het Engels moet? Of blijven we roepen dat alles maximaal in het Fries moet. Ook hier geldt ‘wat is onze ambitie’.

De komende tijd gaan de politiek partijen in Achtkarspelen weer aan de slag met hun plannen voor de raadsverkiezingen van 2018. Mijn vraag hierbij is durven partijen ambitie te tonen of gaan we geloven in krimp?

Jacob Zwaagstra

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra