Spreekbuis de feanster 28 februari 2018 Trochpakke!

Spreekbuis de feanster 28 februari 2018 Trochpakke!

Mijn eerste raadsperiode zit er bijna op. Een periode voor het CDA in de oppositie en een periode waarin het CDA deel uitmaakte van een coalitie. Is er een verschil? Jazeker! Het zou niet eerlijk zijn dit te ontkennen. Als je ziet, dat er iets niet goed gaat kun je vanuit de oppositie gemakkelijker vol-staan met een vingerwijzing. In de coalitie voel je je meer verantwoordelijk om zaken op te pakken.

Als CDA zijn we deze periode gestart in de oppositie. Ons uitgangspunt was positief kritisch mee te denken met het college. Als fractie erkenden we de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze in-woners, organisaties en ondernemers. Dat de uitgestoken hand van de fractie meermalen werd ge-negeerd betreurden we. Na twee jaar veranderde de samenstelling van het college. De sfeer verander-de. Er kwam meer rust, zowel in het gemeentehuis als in de raad. Naast de samenwerking met de coali-tiepartijen werd er afhankelijk van het onderwerp samenwerking gezocht en gevonden met andere partijen. Voor mij een mooi voorbeeld van hoe het moet: Samen - over de politieke grenzen heen - kijken naar wat goed is in onze gemeente. Als CDA willen we deze koers graag doorzetten: TROCHPAKKE dus!

Het CDA staat voor gespreide verantwoordelijkheid. Als gemeente moeten we goed luisteren naar zo-wel onze inwoners, onze verenigingen, organisaties en onze ondernemers om te horen wat er in onze gemeente in de dorpen wel of niet mogelijk is.  Vier jaar geleden diende toenmalig CDA-raadslid Jouke Spoelstra een initiatiefvoorstel ‘Rjocht fan Sprekken’ in. In dit voorstel wordt de gemeente op-gelopen initiatieven van onderop te steunen. De afgelopen periode mocht ik als voorzitter van de werkgroep Raad van de Toekomst mee werken aan de uitwerking van dit raadsvoorstel. De uitgang-spunten zijn inmiddels vastgesteld door de raad. Als CDA weten we zeker dat er goede ideeën zijn die de gemeente kan faciliteren. We roepen u dan ook op te komen met voorstellen. TROCHPAKKE!

Een van mijn mooiste herinneringen in de afgelopen periode was het verzoek van twee leerlingen van het Lauwers College om met hen te spreken over het profielwerkstuk dat ze voor school moesten maken. Mede door hen te vertellen over het werk van de raad en door hen in verbinding te brengen met het college ontstond het idee van de jongerenraad. Ook dit werd in onze werkgroep besproken en uitgewerkt. Inmiddels heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Op 15 maart hopen we er in de raadsvergadering een officieel tintje aan te geven. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. Blij was ik dan ook met het initiatief van deze twee leerlingen en blij ben ik dan ook met onze jonge wethouder en lijsttrekker van het CDA: Jouke Spoelstra. Met hem kan en wil het CDA TROCHPAKKE.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema