Spreekbuis de Feanster 28 maart 2018 Trochpakke!

Spreekbuis de Feanster 28 maart 2018 Trochpakke!

De verkiezingen zijn achter de rug. Kiezers bedankt voor uw stem! In het bijzonder dank aan alle CDA-kiezers.

Er is gekozen voor diversiteit: Achtkarspelen krijgt acht fracties in de raad. Er is ook gekozen voor doorpakken - trochpakke: De koers, die het CDA de afgelopen twee jaren heeft ingezet is beloond. Door zowel de fractie als ook de beide wethouders is met veel plezier en betrokkenheid hard gewerkt. De kiezer heeft dit gezien en beloond met een voor het CDA prachtige uitslag.

Voor de komende vier jaar hebben we speerpunten benoemd, waarvoor we ons als CDA gaan inzetten. Maar, we kunnen het niet alleen. Politiek, gemeente en inwoners moeten het samen doen.

Onze speerpunten:

Het CDA zet zich in voor de Veiligheid. Niet wij bedenken wat daarvoor nodig is in de dorpen, maar we laten ons informeren door vertegenwoordigers uit de dorpen.

Het CDA zet zich in voor de Zorg. Zelfredzaamheid prima, maar er zijn grenzen. Als gemeente moeten we naast de mensen staan om oplossingen te zoeken op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Het CDA zet zich in voor Woningbouw naar behoefte. Dit kunnen bv. vormen van woningbouw zijn, waardoor langer thuiswonen mogelijk blijft. Ook duurzaamheid (energieneutraal bouwen) wordt gestimuleerd.

Het CDA zet zich in voor de Ondernemers (grijs en groen). Minder regels en meer mogelijkheden kunnen de economie een positieve boost geven.

Het CDA zet zich in voor de Leefbaarheid in de dorpen. Sport en cultuur spelen hierbij een belangrijke rol.

Het CDA zet zich in voor de Infrastructuur. Als gemeente moeten we bereikbaar zijn, via de weg, het spoor maar ook via internet. Daarnaast willen we investeren in historische wandel- en fietspaden.

Het CDA geeft Duurzaamheid een hoge prioriteit. We zetten ons in voor 40% duurzame energie in 2025 in Noord-Oost-Friesland.

Kortom veel ambities waarvoor we ons samen met de Mienskip voor willen inzetten.

Tot slot een persoonlijke opmerking.

Als lid van de gemeenteraad wil ik me blijven inzetten voor een goede toekomst voor Achtkarspelen. Een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit vraagt van ons een investering in de jeugd. Ik ben blij met onze jongerenraad. Zij weten wat de toekomst nodig heeft. Ik ben blij met alle jongeren, die zich beschikbaar stelden voor een plaatsje op de kieslijst van een van de partijen. Zij weten dat we niet zonder hen kunnen. Ik ben blij met onze gedreven en deskundige jonge CDA-wethouder Jouke Spoelstra en wens hem voor de komende periode alle wijsheid toe.

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra