Spreekbuis De Feanster Lydeke Zandbergen

Spreekbuis De Feanster Lydeke Zandbergen

Bijdrage spreekbuis De Feanster  20 augustus 2014


Vakantie: tijd voor reflectie en vooruitzien


Veel mensen konden weer genieten van een welverdiende vakantie. Wij bleven dit jaar in ons eigen mooie land. Een mooie gelegenheid om te spreken met mensen uit andere gemeentes en te zien hoe op andere plaatsen zaken worden aangepakt.

Zo verbleven we o.a. in een klein dorp in Zeeland. Het dorp heeft een prachtig streek- en landbouwmuseum. Middenstand is er niet. De fietsenmaker, boekhandel, bakker, supermarkt, ze zijn allemaal verdwenen. De pinautomaat komt eens per week met de bibliobus langs. Of dit de leefbaarheid van het dorp negatief heeft beïnvloed? Volgens de inwoners valt dit reuze mee en bij het lezen van de dorpskrant kreeg ik de indruk dat het een plezierig dorp is om te wonen. Er is sprake van omzien naar elkaar.  Of het fijn wonen is in een dorp hoeft volgens hen niet af te hangen van de voorzieningen die er zijn. Natuurlijk het is wel gemakkelijk als er winkels naast de deur zijn. Maar gaat het ook niet om andere zaken? In Amsterdam – met wel veel winkels – wordt geklaagd over het vuil wat op straat ligt. Is dat fijn wonen? Ik meen te mogen constateren dat het in onze dorpen netjes is, alhoewel het groenonderhoud best wel beter kan. Moeten we meer zelf doen?  Als CDA realiseren we ons dat dit niet van iedereen kan worden gevraagd!

Het CDA staat voor gespreide verantwoordelijkheid. Als gemeente moeten we goed luisteren naar zowel plaatselijk belang als ook verenigingen als ook ondernemers om te horen wat er in de dorpen wel of niet mogelijk is.  Ik weet zeker dat er veel creativiteit is om te komen tot mooie ideeën! Als CDA willen we ons blijven inzetten om in alle dorpen zoveel mogelijk voorzieningen in stand te houden. Wij staan open voor ideeën en suggesties om dit te realiseren.

Waar ik me zorgen om maak is de toekomst van onze dorpen als het gaat om de werkgelegenheid. Blijven de dorpen van Achtkarspelen voor bedrijven aantrekkelijk? Blijft er voldoende aanbod van werk? Willen werkgevers hier wel blijven? En voor de vele forensen die er nu (nog) zijn: blijven de dorpen aantrekkelijk als uitvalsbasis naar Groningen, Leeuwarden, Drachten?

Om een voorbeeld te noemen: De kom van Twijzel wordt prachtig, daar ben ik van overtuigt. Maar het doorgaand verkeer door Twijzel wordt een crime. De reistijd naar Leeuwarden wordt vergroot en voor het vrachtverkeer is Twijzel een grote hindernis. Wil je vanuit Achtkarspelen naar de rest van Nederland dan is er eigenlijk maar één route en dat is via de Scheiding richting A7. Ik kan me voorstellen dat een ondernemer uit Achtkarspelen dan kiest voor Drachten als uitvalsbasis en dat moeten we zien te voorkomen.

Het zou goed zijn als gemeente om samen met de ondernemers te kijken naar de (on)mogelijkheden in de toekomst als het gaat om de werkgelegenheid. Het CDA wil graag meedenken.

Lydeke Zandbergen

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Nico BosAuke Attema