Spreekbuis Feanster : Gaat zwembad Wettervlecke kopje onder?

Spreekbuis Feanster : Gaat zwembad Wettervlecke kopje onder?

Gaat zwembad Wettervlecke kopje onder?

Bezuiniging
Als het aan het college ligt gaat het mes flink in de subsidie die zwembad Wettervlecke jaarlijks ontvangt. Het college wil het zwembad met meer dan 30% korten.

Geschiedenis
Toen in 1990 het zwembad haar poorten moest sluiten werd in Surhuisterveen een crisisbestuur opgericht. Het doel was om het zwembad voor de huidige en de volgende generaties te behouden.
Het bad als centrum voor sport, recreatie, activiteiten, vrijwilligerswerk en instructie. Toegankelijk voor iedereen!

Vrijwilligers
Dankzij de tientallen vrijwilligers heeft Achtkarspelen een openlucht zwembad dat er tip top uitziet. Dagelijks zijn zij in de weer om het bad piekfijn in orde te houden.

Iedereen moet een zwemdiploma kunnen halen
Een van de ambities van de coalitie is dat iedereen in Achtkarspelen een zwemdiploma moet kunnen halen. Door te snijden in de subsidie zal een zwemdiploma duurder worden. Een zwemdiploma mag van het CDA geen luxe artikel worden. Iedereen moet in de gelegenheid zijn een zwemdiploma te halen.

Solide financiën
Ook solide financiën dienen als basis van het succes van Wettervlecke. Vanaf 1990 is nooit een extra beroep gedaan op de gemeente. Altijd werd voor investeringen gespaard en gereserveerd.  
Dankzij de spaarzaamheid van het bestuur staat er nu een prachtig saldo van zo’n € 275.000,- op de bank. Dit najaar is  groot onderhoud nodig aan het ondiepe bad en worden kozijnen vervangen. Dat gaat rond € 125.000,- kosten.
Op termijn zijn ook de 2 andere baden aan de beurt.
Vervanging van de machinekamer en een nieuw buizenstelsel onder het bad zal het spaarsaldo als sneeuw voor de zon doen verdwijnen.
Een reservepot is geen luxe, maar bittere noodzaak om toekomstige verpaupering tegen te gaan.

Veranderen van de regels
In een brief van het college van B&W van 11 december 2012 wordt het zwembadbestuur geadviseerd tot en met 2016 met de afgesproken subsidiebedragen uit de meerjarenbegroting 2013-2016 rekening te houden. Een betrouwbare overheid houdt zich aan haar afspraken. Nu worden tijdens de wedstrijd de regels aangepast.

Strafkorting
Als CDA vinden wij dat onbegrijpelijk. Zwembad Wettervlecke kan als voorbeeld dienen voor veel andere verenigingen. Nooit is er geld over de balk gegooid voor wildwaterbanen of andere onverantwoorde investeringen.

Respect:
Het CDA heeft groot respect voor de visie van het zwembadbestuur. Het zwembadbestuur staat voor leefbaarheid in de regio en duurzaamheid. Het bestuur heeft een lange termijn visie en verdient daarbij de steun van de gemeente.

Harjan Bruining 

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra