Spreekbuis De Feanster Romke van der Wal

Spreekbuis De Feanster Romke van der Wal

Door Romke van der Wal

Lastig ondernemen….

Het CDA is na jaren medeverantwoordelijkheid te hebben genomen voor het gemeentebestuur in onze mooie en financieel gezonde gemeente terug in de oppositie. We hadden graag weer die verantwoordelijkheid genomen helaas is het er niet van gekomen. Dat er nu een coalitieakkoord ligt van de partijen FNP/GBA/PVDA is voor velen die ik sprak een verrassing. De gemeente is gebaat bij een stabiel bestuur de tijd zal het leren. Uiteraard wens ik de nieuw gevormde coalitie veel succes de komende tijd. Het zal zeker niet een gemakkelijke periode worden, gezien de ontwikkelingen en verantwoordelijkheden die naar de gemeente toekomen.

Kostendekkend.

Afgelopen vrijdagmorgen kregen we voor het eerst het coalitieakkoord onder ogen. Uiteraard wordt alles, voor de liefhebbers onder ons, vertaalt in het Frysk. Dat dit extra kosten met zich mee brengt wordt uiteraard niet vermeldt. Jammer dat al deze extra kosten moeten worden betaald en opgehoest door de inwoners van onze gemeente. De FNP wil minder regels en geen lasten verzwaring toch krijgen inwoners en bedrijven te maken met lastenverzwaring, zei het via een omweg, door het invoeren van precariobelasting voor nuts bedrijven. Daarnaast wordt het (peuter)onderwijs opgezadeld met verplichte extra certificaten waaraan moet worden voldaan.

Hoezo minder regels!!

Belofte maakt schuld.
We weten dat er partijen zijn die niet veel moeite hebben om, wanneer de overheid te weinig geld heeft, dit bij de burgers weg te halen. Daarnaast gaven de lokale partijen nogal af op Den Haag. Door alle gedane beloften en toezeggingen lijkt Achtkarspelen af te stevenen op torenhoge tekorten. Hier mogen onze kinderen niet de dupe van worden. We blijven hameren op een gedegen financieel beleid. Het CDA heeft daarom de afgelopen jaren ook altijd geageerd tegen de ‘’open eindjes’’.  Het kan niet zo zijn dat we maar investeringen/uitgaven doen en wel zien waar het ‘’schip strand’’ dat past niet bij het CDA.  En zeker niet bij rentmeesterschap.

Kostendekkend!


De paragraaf over cultuur en Frysk in het coalitieprogramma is een stuk uitgebreider dan onze economische motor van de Fryske Walden namelijk onze agrariërs. Helaas! Ondanks dat er gesproken wordt over het scheppen van werkgelegenheid wordt het de agrarische sector bijzonder lastig gemaakt (nagenoeg onmogelijk) om verder te investeren in duurzaamheid en milieuwinst. Anders dan een gemeente zal een bedrijf zijn investering terug willen verdienen. Om te kunnen investeren in nieuw technieken is er soms een grotere productie capaciteit nodig.
De huidige coalitie heeft een andere filosofie over het ‘’dekken’’ van de kosten. Men verhoogt nl. de gemeentelijk leges om te zorgen dat deze kostendekkend zijn. Tsja dat is makkelijk ‘’ondernemen’’ maar wel de eerste gebroken verkiezingsbelofte!


Romke van der Wal - CDA fractie

Fractie:

Lydeke ZandbergenMeindert TalmaRomke van der WalJacob ZwaagstraGert TerpstraDoethyna Vriesema

Bestuur:

Auke AttemaSijtze Dijkstra